English Swedish
NSFW känsligt och oförbehållsamt innehåll
tombstone arkivera
plugin tillägg
theme tema
default route startsida
transcoding omkodning
customization anpassning
customize anpassa
vidiverse videoversum
URL webbadress
mute ignorera
report anmälan
broadcast message meddelande till användare
avatar profilbild
thumbnail miniatyrbild
review granskning
search index sökregister
violent or repulsive våldsamt eller motbjudande
hateful or abusive hatiskt eller nedsättande
spam or misleading spam eller vilseledande