Key English Swedish
144p 144p
annotation anmärkning
announcement meddelande
auth autentisering
authentication autentisering
avatar profilbild
ban blockera
banner omslagsbild
broadcast message meddelande till användare
caption textning
captions textning
code of conduct uppförandekod
content innehåll (det som förmedlas i bild eller ljud)
1 content material (verk som skyddas av upphovsrätt)
customization anpassning
customize anpassa
default route startsida
delete radera
disable slå av
Discover (page title) Upptäck