English Swedish
watch later titta senare
VOD video on demand
violent or repulsive våldsamt eller motbjudande
vidiverse videoversum
URL webbadress
unsubscribe avsluta prenumeration
transcoding omkodning
tracker tracker
tombstone arkivera
Token Nyckel
thumbnail miniatyrbild
theme tema
tag tagg
subtitles undertexter
subtitle undertext
spam or misleading spam eller vilseledande
Search (page title) Sök
search index sökregister
review granskning
report anmälan