Key English Swedish
handle handtag
hateful or abusive hatiskt eller nedsättande
highlight markera
instance instans
(live) stream key sändningsnyckel
Local (page title) Lokalt
moderation moderering
Most liked (page title) Mest gillade
mute ignorera
notification notifikation
NSFW känsligt och oförbehållsamt innehåll
peer servent
playlist spellista
plugin tillägg
public offentlig
Recently added (page title) Nyligen tillagt
remove ta bort
replay repris
report anmälan
1 report anmälan