Key English Ukrainian
1006562256968398209 video відео
104404386496394770 Delete playlist Видалити добірку
1055254162789146714 Comments are disabled. Коментарі вимкнено.
1068153312491986796 Display privacy warning Показувати попередження про приватність
1071721880474488785 Import Імпорт
107448797428840891 Reset my password Відновити пароль
1087181129481039628 Normal live Звичайні трансляції
1102717806459547726 Refresh Оновити
1109977718843277527 November Листопад
1117672957968812680 Change your banner Змінити свій банер
1122876732223594710 The url is not secured (no HTTPS), so the embed video won't work on HTTPS websites (web browsers block non secured HTTP requests on HTTPS websites). URL-адреса не захищена (не HTTPS), тому вбудоване відео не працюватиме на вебсайтах з HTTPS (переглядачі блокують незахищені запити HTTP на вебсайтах HTTPS).
1136469849928650779 Go to my videos Перейти до моїх відео
1137937154872046253 Video channel <x id="PH"/> created. Відеоканал <x id="PH"/> створено.
1138810463037464722 Uploaded videos are reviewed before publishing for your account. If you want to add videos without moderation review, an admin must turn off your videos auto-block. Завантажені відео переглядаються перед публікацією для вашого облікового запису. Якщо ви хочете додати відео без перевірки модератора, адміністратор повинен вимкнути автоматичне блокування ваших відео.
1138964882426023395 Channel avatar Аватар каналу
1144407473317535723 Subscribe Підписатись
1144415254281227966 Remote videos Віддалені відео
1168086599577356916 Video preview Попередній перегляд відео
1171455174603388942 The video may have been moved or deleted Можливо, відео було переміщено або видалено
117588083391484998 <x id="PH"/> of HD videos <x id="PH"/> із HD відео