Key English Polish
1300704815627663264 Muted at <x id="START_TAG_P_SORTICON"/><x id="CLOSE_TAG_P_SORTICON"/> Wyciszone o <x id="START_TAG_P-SORTICON" ctype="x-p-sortIcon" equiv-text="&lt;p-sortIcon&gt;"/> <x id="CLOSE_TAG_P-SORTICON" ctype="x-p-sortIcon" equiv-text="&lt;/p-sortIcon&gt;"/>
6250599179731937899 Showing <x id="INTERPOLATION"/> to <x id="INTERPOLATION_1"/> of <x id="INTERPOLATION_2"/> muted instances Wyświetlanie <x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{'{first}'}}"/> do <x id="INTERPOLATION_1" equiv-text="{{'{last}'}}"/> z <x id="INTERPOLATION_2" equiv-text="{{'{totalRecords}'}}"/> wyciszonych instancji
602667807232759122 Showing <x id="INTERPOLATION"/> to <x id="INTERPOLATION_1"/> of <x id="INTERPOLATION_2"/> muted accounts Pokazywanie <x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{'{first}'}}"/> do <x id="INTERPOLATION_1" equiv-text="{{'{last}'}}"/> z <x id="INTERPOLATION_2" equiv-text="{{'{totalRecords}'}}"/> wyciszonych kont
2601639465696257054 This <x id="INTERPOLATION"/> does not have settings. Ta <x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ pluginTypeLabel }}"/> nie ma ustawień.
2232767208623640457 By <x id="INTERPOLATION"/> -&gt; Od <x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ log.by }}"/> -&gt;
1530331428384894781 <x id="START_TAG_SPAN"/><x id="INTERPOLATION"/><x id="CLOSE_TAG_SPAN"/> is awaiting email verification <x id="START_TAG_SPAN" ctype="x-span" equiv-text="&lt;span&gt;"/> <x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ user.pendingEmail }}"/> <x id="CLOSE_TAG_SPAN" ctype="x-span" equiv-text="&lt;/span&gt;"/> czeka na weryfikację e-maila.
3963749584812225989 Created <x id="START_TAG_P_SORTICON"/><x id="CLOSE_TAG_P_SORTICON"/> Utworzono <x id="START_TAG_P-SORTICON" ctype="x-p-sortIcon" equiv-text="&lt;p-sortIcon&gt;"/> <x id="CLOSE_TAG_P-SORTICON" ctype="x-p-sortIcon" equiv-text="&lt;/p-sortIcon&gt;"/>
9131836378905533756 Created by <x id="INTERPOLATION"/> Utworzony przez <x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ videoChannel.ownerBy }}"/>
2204625138753484173 <x id="START_TAG_MY_GLOBAL_ICON"/><x id="CLOSE_TAG_MY_GLOBAL_ICON"/> Delete history <x id="START_TAG_MY-GLOBAL-ICON" ctype="x-my-global-icon" equiv-text="&lt;my-global-icon&gt;"/> <x id="CLOSE_TAG_MY-GLOBAL-ICON" ctype="x-my-global-icon" equiv-text="&lt;/my-global-icon&gt;"/> Usuń historię
2726946550255780479 <x id="START_TAG_MY_GLOBAL_ICON"/><x id="CLOSE_TAG_MY_GLOBAL_ICON"/> Notification preferences <x id="START_TAG_MY-GLOBAL-ICON" ctype="x-my-global-icon" equiv-text="&lt;my-global-icon&gt;"/> <x id="CLOSE_TAG_MY-GLOBAL-ICON" ctype="x-my-global-icon" equiv-text="&lt;/my-global-icon&gt;"/> Ustawienia powiadomień
3461985498881453026 If you need help to use PeerTube, you can have a look at the <x id="START_LINK"/>documentation<x id="CLOSE_LINK"/>. Jeżeli potrzebujesz pomocy w używaniu PeerTube, możesz sprawdzić <x id="START_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;a&gt;"/>dokumentację <x id="CLOSE_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;/a&gt;"/>.
3505845886770923767 {VAR_PLURAL, plural, =1 {1 playlist} other {<x id="INTERPOLATION"/> playlists}} {VAR_PLURAL, plural, =1 {1 lista odtwarzania} few {<x id="INTERPOLATION"/> listy odtwarzania} many {<x id="INTERPOLATION"/> list odtwarzania} other {<x id="INTERPOLATION"/> listy odtwarzania}}
403587185492002456 {VAR_PLURAL, plural, =1 {1 subscriber} other {<x id="INTERPOLATION"/> subscribers}} {VAR_PLURAL, plural, =1 {1 subskrybent} few {<x id="INTERPOLATION"/> subskrybenci} many {<x id="INTERPOLATION"/> subskrybentów} other {<x id="INTERPOLATION"/> subskrybenci}}
3174354408404578867 About <x id="INTERPOLATION"/> O <x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ instanceName }}"/>
7257048945916143687 For more information, please visit <x id="START_LINK"/>joinpeertube.org<x id="CLOSE_LINK"/>. Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź stronę <x id="START_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;a&gt;"/>joinpeertube.org <x id="CLOSE_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;/a&gt;"/>.
1045244999981860085 Developed with ❤ by <x id="START_LINK"/>Framasoft<x id="CLOSE_LINK"/> Stworzone z ❤ przez <x id="START_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;a&gt;"/>Framasoft <x id="CLOSE_LINK" ctype="x-a" equiv-text="&lt;/a&gt;"/>
4665274432258993920 A channel is an entity in which you upload your videos. Creating several of them helps you to organize and separate your content.<x id="LINE_BREAK"/> For example, you could decide to have a channel to publish your piano concerts, and another channel in which you publish your videos talking about ecology. Kanał to jednostka na którą wrzucasz filmy. Utworzenie kilku kanałów umożliwia organizowanie i oddzielanie twojej zawartości. <x id="LINE_BREAK" ctype="lb" equiv-text="&lt;br/&gt;"/> Na przykład, możesz stworzyć osobne kanały dla filmów o gry na pianinie i dla filmów o ekologii.
4968151111061046122 Moderator Moderator
992317512448454409 {VAR_PLURAL, plural, =0 {Comments} =1 {1 Comment} other {<x id="INTERPOLATION"/> Comments}} {VAR_PLURAL, plural, =0 {Komentarzy} =1 {1 Komentarz} few {<x id="INTERPOLATION"/> Komentarze} many {<x id="INTERPOLATION"/> Komentarzy} other {<x id="INTERPOLATION"/> Komentarze}}