Key English Norwegian Bokmål
5496771215105419189 Audio stream Audio strømning
2330577642930707695 Cancel Avbryt
3321250177023376249 Change your avatar Endre profilbilde
219462505467671767 Close the left menu Lukk venstre menyen
80730865601179554 Complete preview Fullfør forhåndsvisning
6056859576122955708 Create a private playlist Opprett en privat spilleliste
6381490568322624964 Deleted Slettet
8890926675057871150 Delete from <x id="INTERPOLATION"/> Slettet fra <x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ playlist?.displayName }}"/>
6316149158173629264 Direct download Direkte nedlasting
2409672154570643758 Display name Visnings navn
7585826646011739428 Edit Endre
5263519165976128456 Edit starts/stops at Endring starter/stopper på
834805431202576194 No results. Ingen resultater.
3455550526898419928 Open the left menu Åpne venstre menyen
8432562579042371182 Options Innstillinger
6990204431018013063 Please describe the issue... Vennligst beskriv problemet...
3686284950598311784 Private Privat
6086125715086510222 PROFILE SETTINGS PROFIL INNSTILLINGER
146235964740293376 Recommended Anbefalt
8411430224810427392 Remove avatar Fjern profilbilde