Key English Gaelic
5056489767203690328 Who moderates the instance? What is the policy regarding NSFW videos? Political videos? etc Cò nì a’ mhaorsainneachd air an ionstans? Dè am poileasaidh a thaobh videothan le susbaint inbhich? A bheil videothan poilitigeach is msaa. ann?
7688104409544625220 {VAR_PLURAL, plural, =1 {1 view} other {<x id="INTERPOLATION"/> views}} {VAR_PLURAL, plural, =0 {Cha deach coimhead air} =1 {Choimhead 1 air} one {Choimhead <x id="INTERPOLATION"/> air} two {Choimhead <x id="INTERPOLATION"/> air} few {Choimhead <x id="INTERPOLATION"/> air} other {Choimhead <x id="INTERPOLATION"/> air} }
8562063050145802350 {VAR_PLURAL, plural, =1 {1 viewer} other {<x id="INTERPOLATION"/> viewers}} {VAR_PLURAL, plural, =0 {Chan eilear a’ coimhead air} =1 {Tha 1 a’ coimhead air} one {Tha <x id="INTERPOLATION"/> a’ coimhead air} two {Tha <x id="INTERPOLATION"/> a’ coimhead air} few {Tha <x id="INTERPOLATION"/> a’ coimhead air} other {Tha <x id="INTERPOLATION"/> a’ coimhead air} }
3068011377000255023 {VAR_PLURAL, plural, =1 {1 videos} other {<x id="INTERPOLATION"/> videos}} {VAR_PLURAL, plural, =0 {Chan eil video ann} =1 {1 video} one {<x id="INTERPOLATION"/> video} two {<x id="INTERPOLATION"/> video} few {<x id="INTERPOLATION"/> videothan} other {<x id="INTERPOLATION"/> video}}
403587185492002456 {VAR_PLURAL, plural, =1 {1 subscriber} other {<x id="INTERPOLATION"/> subscribers}} {VAR_PLURAL, plural, =1 {1 fho-sgrìobhaiche} one {<x id="INTERPOLATION"/> fho-sgrìobhaiche} two {<x id="INTERPOLATION"/> fho-sgrìobhaiche} few {<x id="INTERPOLATION"/> fo-sgrìobhaiche} other {<x id="INTERPOLATION"/> fo-sgrìobhaiche}}
6540177673229220400 {VAR_PLURAL, plural, =1 {1 report} other {<x id="INTERPOLATION"/> reports}} {VAR_PLURAL, plural, =0 {Chan eil gearan ann} =1 {1 ghearan} one {<x id="INTERPOLATION"/> ghearan} two {<x id="INTERPOLATION"/> ghearan} few {<x id="INTERPOLATION"/> gearanan} other {<x id="INTERPOLATION"/> gearan}}
3505845886770923767 {VAR_PLURAL, plural, =1 {1 playlist} other {<x id="INTERPOLATION"/> playlists}} {VAR_PLURAL, plural, =0 {Chan eil liosta-chluich ann} =1 {1 bheachd} one {<x id="INTERPOLATION"/> liosta-chluich} two {<x id="INTERPOLATION"/> liosta-chluich} few {<x id="INTERPOLATION"/> liostaichean-cluich} other {<x id="INTERPOLATION"/> liosta-chluich} }
7766488542631150871 {VAR_PLURAL, plural, =0 {No videos} =1 {1 video} other {<x id="INTERPOLATION"/> videos}} {VAR_PLURAL, plural, =0 {Chan eil video ann} =1 {1 video} one {<x id="INTERPOLATION"/> video} two {<x id="INTERPOLATION"/> video} few {<x id="INTERPOLATION"/> videothan} other {<x id="INTERPOLATION"/> video} }
992317512448454409 {VAR_PLURAL, plural, =0 {Comments} =1 {1 Comment} other {<x id="INTERPOLATION"/> Comments}} {VAR_PLURAL, plural, =0 {Chan eil beachd ann} =1 {1 bheachd} one {<x id="INTERPOLATION"/> bheachd} two {<x id="INTERPOLATION"/> bheachd} few {<x id="INTERPOLATION"/> beachdan} other {<x id="INTERPOLATION"/> beachd} }
2081626998027585315 It's time to configure your instance! Nach rèitich thu an t-ionstans agad a-nis?
3238209155172574367 Forgot your password Na dhìochuimhnich thu am facal-faire agad?