Key English Bengali (Bangladesh)
ng2.template///ngb.toast.close-aria Close বন্ধ
ng2.template///ngb.timepicker.SS SS সেকে
ng2.template///ngb.timepicker.seconds Seconds সেকেন্ড
ng2.template///ngb.timepicker.PM <x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ i18n.getAfternoonPeriod() }}"/> <x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ i18n.getAfternoonPeriod() }}"/>
ng2.template///ngb.timepicker.MM MM মম
ng2.template///ngb.timepicker.minutes Minutes মিনিট
ng2.template///ngb.timepicker.increment-seconds Increment seconds সেকেন্ড বৃদ্ধি করো
ng2.template///ngb.timepicker.increment-minutes Increment minutes মিনিট বৃদ্ধি করো
ng2.template///ngb.timepicker.increment-hours Increment hours ঘন্টা বৃদ্ধি করো
ng2.template///ngb.timepicker.hours Hours ঘণ্টা
ng2.template///ngb.timepicker.HH HH ঘঘ
ng2.template///ngb.timepicker.decrement-seconds Decrement seconds সেকেন্ড হ্রাস করো
ng2.template///ngb.timepicker.decrement-minutes Decrement minutes মিনিট হ্রাস করো
ng2.template///ngb.timepicker.decrement-hours Decrement hours ঘন্টা হ্রাস করো
ng2.template///ngb.timepicker.AM <x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ i18n.getMorningPeriod() }}"/> <x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{ i18n.getMorningPeriod() }}"/>
ng2.template///ngb.progressbar.value <x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{getPercentValue()}}"/>% <x id="INTERPOLATION" equiv-text="{{getPercentValue()}}"/>%
ng2.template///ngb.pagination.previous-aria Previous আগেরটা
ng2.template///ngb.pagination.previous « «
ng2.template///ngb.pagination.next-aria Next পরেরটা
ng2.template///ngb.pagination.next » »