English Dutch
Your participation to %{event} has been cancelled! Uw deelname aan het evenement %{title} is goedgekeurd
Your participation to %{event} on %{instance} has been cancelled! Uw deelname aan het evenement %{title} is goedgekeurd
You recently requested to attend <b>%{title}</b>. U hebt gevraagd om deel te nemen aan het evenement %{title}.
You requested a new password for your account on <b>%{instance}</b>. U hebt een nieuw wachtwoord aangevraagd voor uw account op %{instance}.
You created an account on <b>%{host}</b> with this email address. You are one click away from activating it. U hebt een account op %{host} gemaakt met dit emailadres. U bent op één klik van de activering.
<b>%{reporter}</b> reported the following content. %{reporter_name} (%{reporter_username}) heeft de volgende inhoud gemeld.
New report on <b>%{instance}</b> Nieuwe melding op %{instance}
Learn more about Mobilizon here! Leer meer over Mobilizon.
<b>%{instance}</b> is powered by Mobilizon. %{instance} is een Mobilizonserver.
View report: Bekijk de melding
Would you wish to cancel your attendance, visit the event page through the link above and click the « Attending » button. Als u uw deelname moet annuleren, gaat u naar de pagina van het evenement via de link hierboven, en klikt u op de deelnameknop.