Context English Catalan
Someone on <b>%{instance}</b> reported the following content for you to analyze: Algú a %{instance} ha denunciat el contingut següent.
You requested a new password for your account on <b>%{instance}</b>. Algú ha soŀlicitat a %{instance} una contrasenya nova.
This is a demonstration site to test Mobilizon. Aquesta és una web de proves per provar la beta de Mobilizon.
terms These Terms constitute the entire agreement between you and <b>%{instance_name}</b> regarding the use of the Service, superseding any prior agreements between you and <b>%{instance_name}</b> relating to your use of the Service. Aquestes Condicions constitueixen l'acord íntegre relatiu a l'ús del Servei entre entre vós i <b>%{instance_name}</b>, i substitueix qualsevol altre acord previ.
Hi there! It seems like you wanted to change the email address linked to your account on <b>%{instance}</b>. If you still wish to do so, please click the button below to confirm the change. You will then be able to log in to %{instance} with this new email address. Ei hola! Sembla que vols canviar l'adreça de correu vinculada al teu compte de <b>%{instance}</b>. Si és així, fes clic al botó de sota per confirmar el canvi. Un cop fet, podràs iniciar sessió a %{instance} amb aquesta nova adreça.
You created an account on <b>%{host}</b> with this email address. You are one click away from activating it. Has creat un compte a %{host} amb aquest mail. Estàs a un clic d'activar-lo.
You recently requested to attend <b>%{title}</b>. Has soŀlicitat participar a l'activitat %{title}.
<b>%{instance}</b> is powered by Mobilizon. %{instance} és un servidor de Mobilizon.
The event organizer didn't add any description. L'organitzadora no hi ha posat cap descripció.
View report: Mostra la denúncia
Please do not use it for real purposes. No ho facis servir més que proves, sisplau
terms No. We do not sell, trade, or otherwise transfer to outside parties your personally identifiable information. This does not include trusted third parties who assist us in operating our site, conducting our business, or servicing you, so long as those parties agree to keep this information confidential. We may also release your information when we believe release is appropriate to comply with the law, enforce our site policies, or protect ours or others rights, property, or safety. No. No venem ni fem negoci de cap tipus, ni transferim a altri, informacions personals identificables. Això no inclou a tercers en què confiem per ajudar-nos en tasques de gestió del lloc, portar endavant el projecte, o donant-te servei, que es comprometen de la mateixa manera a mantenir confidencials aquestes informacions. Podríem revelar la teva informació en casos on calgui fer-ho per complir amb la llei, per fer complir la política del lloc, per protegir el nostres drets o d'altres, la propietat, o la seguretat.
terms Note: This information is stored in your localStorage and not your cookies. Nota: Aquesta informació es desa en l'emmagatzematge local (local storage) i no en les cookies.
New report on <b>%{instance}</b> Nova denúncia a %{instance}
Learn more about Mobilizon here! Per aprendre més de Mobilizon.
Password reset Reinicia la contrasenya
<b>%{reporter}</b> reported the following content. %{reporter_name} (%{reporter_username}) ha denunciat aquest contingut.
Would you wish to cancel your attendance, visit the event page through the link above and click the « Attending » button. Si has de canceŀlar la teva participació, accedeix a l'activitat per l'enllaç de dalt i clica al botó de participació.