English Polish
Anonymous participation is not enabled Anonimowe uczestnictwa nie są włączone
are still associated with this entry są wciąż powiązane z tym wpisem
A valid email is required by your instance Twoja instancja wymaga prawidłowego adresu e-mail
Cannot refresh the token Nie można odświeżyć tokenu
Cannot remove the last administrator of a group Nie można usunać jedynego administratora grupy
Cannot remove the last identity of a user Nie można usunąć jedynej tożsamości użytkownika
can't be blank nie może być pusty
Comment is already deleted Komentarz jest już usunięty
Comment not found Nie znaleziono wydarzenia
Current profile is not a member of this group Obency profil nie jest członkiem tej grupy
Current profile is not an administrator of the selected group Obecny profil nie jest administratorem zaznaczonej grupy
Discussion not found Nie znaleziono dyskusji
does not match confirmation nie pasuje do potwierdzenia
Error while creating a discussion Wystąpił błąd podczas zapisywania zgłoszenia
Error while creating resource Wystąpił błąd podczas zapisywania zgłoszenia
Error while performing background task Błąd podczas przetwarzania zadań w tle
Error while saving report Wystąpił błąd podczas zapisywania zgłoszenia
Error while saving user settings Błąd zapisywania ustawień użytkownika
Error while updating locale Wystąpił błąd podczas aktualizacji zgłoszenia
Error while updating report Wystąpił błąd podczas aktualizacji zgłoszenia