English Polish
You requested again a confirmation email too soon Zbyt wcześnie poprosiłeś(-aś) o nową wiadomość potwierdzającą
Resource doesn't exist Zasób nie istnieje
Profile invited doesn't exist Zaproszony profil nie istnieje
User requested is not logged-in Żądany użytkownik nie jest zalogowany
Error while saving report Wystąpił błąd podczas zapisywania zgłoszenia
Error while creating resource Wystąpił błąd podczas zapisywania zgłoszenia
Error while creating a discussion Wystąpił błąd podczas zapisywania zgłoszenia
Error while updating report Wystąpił błąd podczas aktualizacji zgłoszenia
Error while updating locale Wystąpił błąd podczas aktualizacji zgłoszenia
Error while uploading pictures Wystąpił błąd podczas aktualizacji zgłoszenia
Event with this ID %{id} doesn't exist Wydarzenie o ID %{id} nie istnieje
The event has already reached its maximum capacity Wydarzenie już przekroczyło maksymalną zasobność
The chosen password is too short. Wybrane hasło jest zbyt krótkie
Provided profile doesn't have moderator permissions on this event Wskazany profil moderatora nie ma uprawnień dla tego wydarzenia
The password you have chosen is too short. Please make sure your password contains at least 6 characters. Wprowadzone hasło jest zbyt krótkie. Upewnij się, że Twoje hasło składa się z przynajmniej 6 znaków.
The password provided is invalid Wprowadzone hasło jest nieprawidłowe
Post doesn't exist Wpis nie istnieje
Internal Error Wewnętrzny błąd
User already disabled Użytkownik jest już wyłączony
Participant already has role %{role} Uczestnik już ma rolę %{role}