English (United States) Albanian
IPFS is a great technology, but it still seems very (too!) young for large scale streaming of large files. IPFS-ja është teknologji e shkëlqyer, por duket ende shumë (shumë!) e re për trafik në shkallë të gjerë kartelash të mëdha.