English (United States) Polish
Display Wyświetlane
Displayed Wyświetlane
Search through the fediverse Wyszukiwanie po całym Fediwersum
YouTube has clearly gone astray: its hoster, Google-Alphabet, can enforce its ContentID system (the infamous "Robocopyright") or its videos recommendation system, all of which appear to be as obscure as unfair. YouTube wyraźnie zbłądziło – jego właściciel – Google-Alphabet – może wymusić swój system ContentID lub algorytmiczny system rekomendacji filmów, które wydają się być niesprawiedliwe i nie do końca jasne.
Ask questions to the community Zadaj pytania społeczności
Install PeerTube Zainstaluj PeerTube
Rather, it is <strong>a network of inter-connected small videos hosters</strong>. Zamiast tego, jest <strong>siecią połączonych wzajemnie mniejszych serwerów hostujących filmy</strong>.
On the contrary, PeerTube's concept is to create a network of multiple small interconnected video hosting providers. Zamiast tego, koncepcja PeerTube polega na tworzeniu sieci złożonej z wielu małych, wzajemnie połączonych dostawców wideo.
Sign up Zarejestruj się
Subscribe to our Mastodon account Zasubskrybuj nasze konto na Mastodon
Subscribe to our Twitter account Zasubskrybuj nasze konto na Twitter
It employs a developer, <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://github.com/Chocobozzz">Chocobozzz</a>, who works since 2018 on PeerTube projects: Zatrudnia programistę, <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://github.com/Chocobozzz">Chocobozzz</a>, który od 2018 pracuje nad projektami PeerTube:
Sensitive content Zawartość wrażliwa
Skip to content Zawartość wrażliwa
Change interface language Zmień język interfejsu
Watch the video Zobacz film
See the instance Zobacz instancję
See the instances list Zobacz listę instancji
Animals Zwierzęta
ελληνικά ελληνικά