English (United States) Polish
Add <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://docs.joinpeertube.org/use-create-upload-video?id=captions">subtitles</a> <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://docs.joinpeertube.org/install-any-os">Tu znajduje się instrukcja instalacji</a> (tylko po angielsku).
<a href="#what-are-the-peertube-features-for-administrators">Yes it does!</a> Since the first stable release of PeerTube in October 2018, <strong>every release</strong> added or improved moderation features: Od wydania pierwszej stabilnej wersji PeerTube w październiku 2018, <strong>każde wydanie</strong> dodało lub usprawniło funkcje moderacyjne:
And there's more! PeerTube uses <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://activitypub.rocks">ActivityPub</a>, a federating protocol that <strong>allows you to interact with other software</strong>, provided they also use this protocol. For example, PeerTube and Mastodon -a Twitter alternative- are connected: <strong>you can follow a PeerTube user from Mastodon</strong> (the latest videos from the PeerTube account you follow will appear in your feed), <strong>and even comment on a PeerTube-hosted video directly from your Mastodon's account.</strong> To nie wszystko! PeerTube wykorzystuje ActivityPub, protokół federacji <strong>pozwalający na interakcję z innym oprogramowaniem</strong>, jeżeli korzysta ono z tego samego protokołu. Na przykład, PeerTube i Mastodon – alternatywa dla Twittera – są ze sobą połączone – <strong>możesz zaobserwować użytkownika PeerTube z Mastodona</strong>, dzięki czemu najnowsze filmy z tego konta PeerTube będą pojawiać się na Twojej osi czasu, <strong>możesz nawet komentować je bezpośrednio z konta na Mastodonie.</strong>
Assign <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://docs.joinpeertube.org/admin-moderation">moderator/admin</a> roles <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://docs.joinpeertube.org/install-any-os">Tu znajduje się instrukcja instalacji</a> (tylko po angielsku).
<a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://docs.joinpeertube.org/admin-following-instances?id=automatically-follow-other-instances">Automatically follow</a> instances from a public index <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://docs.joinpeertube.org/install-any-os">Tu znajduje się instrukcja instalacji</a> (tylko po angielsku).
<a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://docs.joinpeertube.org/use-search">Search</a> local or remote videos and channels <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://docs.joinpeertube.org">Stronę dokumentacji PeerTube</a> rozwój i utrzymywanie;
<a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://docs.joinpeertube.org/use-watch-video">Share</a> the video or the playlist URL/embed with attributes (automatically start/stop at, loop enabled, muted...) <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://docs.joinpeertube.org">Oficjalną stronę dokumentacji PeerTube</a> (administracja i korzystanie);
<a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://joinpeertube.org">Official PeerTube website</a> development and maintenance; </a></a><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://docs.joinpeertube.org">Oficjalną stronę dokumentacji PeerTube</a> (administracja i korzystanie);
<a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://packages.joinpeertube.org/api/v1/ping">PeerTube plugins index</a> development and maintenance; Rozwija i prowadzi <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="<a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://packages.joinpeertube.org/api/v1/ping">">katalog wtyczek PeerTube</a>;
<a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="/instances">Join a PeerTube community</a> depending on its topic, terms of services or code of conduct <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://instances.joinpeertube.org">Katalog instancji PeerTube</a> (administracja i korzystanie);
Bandwidth: can be mitigated using <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://docs.joinpeertube.org/admin-following-instances?id=instances-redundancy">PeerTube redundancy system</a> and cache servers that serve video static files in front of your PeerTube instance <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://docs.joinpeertube.org/install-any-os">Tu znajduje się instrukcja instalacji</a> (tylko po angielsku).
Choose <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://docs.joinpeertube.org/use-create-upload-video?id=video-confidentiality-options-what-do-they-mean">video privacy</a>: public, unlisted, internal or private <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://docs.joinpeertube.org">Stronę dokumentacji PeerTube</a> rozwój i utrzymywanie;
Create <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://docs.joinpeertube.org/use-library?id=video-channels">multiple channels</a> inside your account to group your videos by topic Rozwija i prowadzi <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://docs.joinpeertube.org">wyszukiwarkę filmów/kanałów na PeerTube</a>;
Create public <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://docs.joinpeertube.org/use-library?id=playlist">playlists</a> assigned to your channel to organize your content or remote videos <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://docs.joinpeertube.org/install-any-os">Tu znajduje się instrukcja instalacji</a> (tylko po angielsku).
Documented <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://docs.joinpeertube.org/api-rest-reference.html">REST API</a> and <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://docs.joinpeertube.org/maintain-tools">CLI tools</a> <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://instances.joinpeertube.org">Tutaj znajduje się pełna lista instancji</a>, a <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="/instances">tutaj</a> znajdziesz te z otwartą rejestrację.
Does PeerTube offer moderation tools? Bardziej efektywne narzędzia moderacyjne
Does PeerTube support horizontal scaling? Bardziej efektywne narzędzia moderacyjne
Enable <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://docs.joinpeertube.org/admin-configuration?id=live-streaming">live streaming</a> for your instance <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://docs.joinpeertube.org/install-any-os">Tu znajduje się instrukcja instalacji</a> (tylko po angielsku).
For more information, please refer to our <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://framasoft.org/en/trademarks">Trademark Code of Conduct</a>. Jeżeli masz jakieś pytania, możesz skorzystać z naszego forum: <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://framacolibri.org/c/peertube">https://framacolibri.org/c/peertube</a>
For now, the solution proposed the <strong>support</strong> button under the video. This button displays a frame in which people who upload videos can display text, images, and links freely (link to Patreon, Tipeee, Paypal, Liberapay...). Obecnym rozwiązaniem dla osób publikujących filmy jest wykorzystanie przycisku „Wesprzyj” pod filmem. Wyświetla on ramkę w której autor filmu może umieścić dowolny tekst, obrazki czy odnośniki. Można wstawić tam link do Patreona, Tipeee, PayPala, Liberapay (i dowolnego rozwiązania tego typu). Inne przykłady: można umieścić adres pocztowy, jeżeli chcesz otrzymywać kartki z podziękowaniami, logo swojego przedsiębiorstwa czy odnośnik do organizacji non-profit…