English (United States) Polish
<a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="/instances">Join a PeerTube community</a> depending on its topic, terms of services or code of conduct <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://instances.joinpeertube.org">Katalog instancji PeerTube</a> (administracja i korzystanie);
Choose <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://docs.joinpeertube.org/use-create-upload-video?id=video-confidentiality-options-what-do-they-mean">video privacy</a>: public, unlisted, internal or private <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://docs.joinpeertube.org">Stronę dokumentacji PeerTube</a> rozwój i utrzymywanie;
Add <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://docs.joinpeertube.org/use-create-upload-video?id=captions">subtitles</a> <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://docs.joinpeertube.org/install-any-os">Tu znajduje się instrukcja instalacji</a> (tylko po angielsku).
Create <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://docs.joinpeertube.org/use-library?id=video-channels">multiple channels</a> inside your account to group your videos by topic Rozwija i prowadzi <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://docs.joinpeertube.org">wyszukiwarkę filmów/kanałów na PeerTube</a>;
Create public <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://docs.joinpeertube.org/use-library?id=playlist">playlists</a> assigned to your channel to organize your content or remote videos <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://docs.joinpeertube.org/install-any-os">Tu znajduje się instrukcja instalacji</a> (tylko po angielsku).
For now, the solution proposed the <strong>support</strong> button under the video. This button displays a frame in which people who upload videos can display text, images, and links freely (link to Patreon, Tipeee, Paypal, Liberapay...). Obecnym rozwiązaniem dla osób publikujących filmy jest wykorzystanie przycisku „Wesprzyj” pod filmem. Wyświetla on ramkę w której autor filmu może umieścić dowolny tekst, obrazki czy odnośniki. Można wstawić tam link do Patreona, Tipeee, PayPala, Liberapay (i dowolnego rozwiązania tego typu). Inne przykłady: można umieścić adres pocztowy, jeżeli chcesz otrzymywać kartki z podziękowaniami, logo swojego przedsiębiorstwa czy odnośnik do organizacji non-profit…
Official <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://docs.joinpeertube.org/install-docker">Docker support</a> <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://docs.joinpeertube.org/install-any-os">Tu znajduje się instrukcja instalacji</a> (tylko po angielsku).
Documented <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://docs.joinpeertube.org/api-rest-reference.html">REST API</a> and <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://docs.joinpeertube.org/maintain-tools">CLI tools</a> <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://instances.joinpeertube.org">Tutaj znajduje się pełna lista instancji</a>, a <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="/instances">tutaj</a> znajdziesz te z otwartą rejestrację.
<a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://docs.joinpeertube.org/admin-following-instances?id=automatically-follow-other-instances">Automatically follow</a> instances from a public index <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://docs.joinpeertube.org/install-any-os">Tu znajduje się instrukcja instalacji</a> (tylko po angielsku).
Help (or get help) other instances using <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://docs.joinpeertube.org/admin-following-instances?id=instances-redundancy">PeerTube redundancy</a> <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://docs.joinpeertube.org/install-any-os">Tu znajduje się instrukcja instalacji</a> (tylko po angielsku).
Optimize videos and generate <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://docs.joinpeertube.org/admin-configuration?id=vod-transcoding">multiple resolutions</a> using ffmpeg <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://docs.joinpeertube.org/install-any-os">Tu znajduje się instrukcja instalacji</a> (tylko po angielsku).
Enable <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://docs.joinpeertube.org/admin-configuration?id=live-streaming">live streaming</a> for your instance <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://docs.joinpeertube.org/install-any-os">Tu znajduje się instrukcja instalacji</a> (tylko po angielsku).
Assign <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://docs.joinpeertube.org/admin-moderation">moderator/admin</a> roles <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://docs.joinpeertube.org/install-any-os">Tu znajduje się instrukcja instalacji</a> (tylko po angielsku).
Search and install PeerTube <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://docs.joinpeertube.org/admin-customize-instance">plugins or themes</a> <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://docs.joinpeertube.org/install-any-os">Tu znajduje się instrukcja instalacji</a> (tylko po angielsku).
If you need help, check the <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://joinpeertube.org/help">help page</a>. nową wersję strony <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://joinpeertube.org">JoinPeerTube</a>, wzbogaconą o tę pracę;
Bandwidth: can be mitigated using <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://docs.joinpeertube.org/admin-following-instances?id=instances-redundancy">PeerTube redundancy system</a> and cache servers that serve video static files in front of your PeerTube instance <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://docs.joinpeertube.org/install-any-os">Tu znajduje się instrukcja instalacji</a> (tylko po angielsku).
Storage: can be mitigated using <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://docs.joinpeertube.org/admin-remote-storage">S3/Object storage</a> <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://docs.joinpeertube.org/install-any-os">Tu znajduje się instrukcja instalacji</a> (tylko po angielsku).
Video transcoding: we may implement <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://github.com/Chocobozzz/PeerTube/issues/947">transcoding by remote workers</a> in the future <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://github.com/Chocobozzz/PeerTube">Repozytorium Git PeerTube znajduje się tutaj</a>.
Remember that PeerTube has only <a href="#who-is-working-on-peertube">one full time developer</a> and a small handful of very involved volunteers. It is not a product developed by a start-up with a full time team and significant financial support. Pamiętaj że PeerTube ma tylko jednego pracującego na (prawie) pełny etat programistę i małą liczbę bardzo zaangażowanych wolontariuszy. To nie jest projekt rozwijany przez start-up z zespołem pracującym na cały etat (programiści, designerzy, UX, marketingowcy, wsparcie itp.) ze znacznymi finansami. To rozwijane przez społeczność wolne oprogramowanie, którego rozwój będzie kontynuowany przez kolejne miesiące i – mamy nadzieję – następne lata.
<a href="#what-are-the-peertube-features-for-administrators">Yes it does!</a> Since the first stable release of PeerTube in October 2018, <strong>every release</strong> added or improved moderation features: Od wydania pierwszej stabilnej wersji PeerTube w październiku 2018, <strong>każde wydanie</strong> dodało lub usprawniło funkcje moderacyjne: