English (United States) Polish
Help Pomoc
Contribute Współtwórz
Git Git
Languages Języki
Change interface language Zmień język interfejsu
Translate Tłumacz
%{ instance.totalInstanceFollowers } follower instance %{ instance.totalInstanceFollowers } obserwująca instancja
Follows %{ instance.totalInstanceFollowing } instance Śledzi %{ instance.totalInstanceFollowing } instancję
per user na użytkownika
No video quota per user Brak limitu na użytkownika
Unlimited space Nielimitowana przestrzeń
B B
KB KB
MB MB
GB GB
Sensitive content Zawartość wrażliwa
Hidden Ukryte
Blurred Rozmywane
Displayed Wyświetlane
See the instance Zobacz instancję