English (United States) Czech
? ?
1/2 GB of RAM should be plenty for a basic PeerTube instance, which usually takes at most 150 MB in RAM. The only reason you might want more would be if you colocate your Redis or PostgreSQL services on a non-SSD system. 1/2 GB paměti RAM by mělo stačit pro základní instanci PeerTube, která obvykle zabírá maximálně 150 MB RAM. Jediným důvodem, proč byste mohli chtít více, je umístění služeb Redis nebo PostgreSQL na jiném než SSD systému.
1. Find the instance that suits you best 1. Najděte instanci, která vám nejlépe vyhovuje
2020 roadmap Plán pro rok 2020
2. Create your account and enjoy PeerTube 2. Vytvořte si účet a užívejte si PeerTube
Ability to create search indexes Možnost vytváření vyhledávacích indexů
About peer-to-peer broadcasting and watching O peer-to-peer vysílání a sledování
a company společnost
Activism Aktivismus
Add ability for your users to publish a replay of live videos Přidání možnosti pro uživatele publikovat přehrávání živých videí
Add <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://docs.joinpeertube.org/use-create-upload-video?id=captions">subtitles</a> Přidejte <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://docs.joinpeertube.org/use-create-upload-video?id=captions">titulky</a>
Address Adresa
Address line 2 Adresní řádek 2
Administer PeerTube Správa PeerTube
Administrators have full control of the content they want to display, and how they want to display it. In the default configuration, PeerTube hides NSFW videos. Správci mají plnou kontrolu nad obsahem, který chtějí zobrazit, a nad způsobem jeho zobrazení. Ve výchozí konfiguraci PeerTube skrývá NSFW videa.
A federation of interconnected hosting providers Federace propojených poskytovatelů hostingu
A federation of interconnected hosting services Federace propojených hostingových služeb
A few questions to discover PeerTube Několik otázek k prozkoumání PeerTube
A free software to take back control of your videos! With more than 100 000 hosted videos, viewed more than 6 millions times and 20 000 users, PeerTube is the decentralized free software alternative to videos platforms developed by Framasoft Bezplatný software, který Vám vrátí kontrolu nad vašimi videi! S více než 100 000 uloženými videi, více než 6 miliony zhlédnutí a 20 000 uživateli, je PeerTube decentralizovanou bezplatnou softwarovou alternativou k videoplatformám vyvinutou společností Framasoft
<a href="https://framablog.org/2020/05/26/our-plans-for-peertube-v3-progressive-fundraising-live-streaming-coming-next-fall">Read Framasoft's statement on the Framablog</a> <a href="https://framablog.org/2020/05/26/our-plans-for-peertube-v3-progressive-fundraising-live-streaming-coming-next-fall">Přečtěte si prohlášení společnosti Framasoft na Framablogu</a>