Key English Swedish
intro->subtitle Change the world<br />one byte at a time Förändra världen, <br />en byte i taget
intro->text @:txt.soft is a not-for-profit **popular educational organization**, a group of friends convinced that an **emancipatory** digital world is possible, convinced that it will arise through **actual actions** on real world and online with and for you! @:txt.soft är en ideell **folkbildningsorganisation**, några vänner övertygade om att en **befriande** digital värld är möjlig och övertygade om att det kan ske genom **faktiska åtgärder** ute i världen och på nätet med och för dig!
intro->btn Support our actions Stöd vårt agerande
more->title Framasoft is… Framasoft är…
more->libre->title @:txt.libre, the free culture directory @:txt.libre, en samling fri kultur
more->libre->text @:txt.soft historical project: hundreds of free softwares and cultural contents organized and tested, displayed with short notices Tidigare @:txt.soft-projekt: hundratals fria mjukvaror och kulturmaterial som samlats ihop och testats, presenterade med korta sammanfattningar
more->book->title @:txt.book, the publishing house @:txt.book, ett förlag
more->book->text Free books share the same freedom as free software. We publish manuals, technical books, but also novels and even comics Fria böcker med samma frihet som fri mjukvara. Vi publicerar manualer och teknisk litteratur, men även romaner och serier
more->blog->title @:txt.blog, the news about free culture @:txt.blog, med nyheter om fri kultur
more->blog->text News about @:txt.soft, free culture and commons : chronicles, press reviews, translations, interviews Nyheter från @:txt.soft, om fri kultur och fri media: journaler, pressrecensioner, översättningar, intervjuer
more->confs->title Conferences, workshops Konferenser & workshops
more->confs->text More than one hundred conferences, workshops and interventions per year Fler än etthundra konferenser, workshops och ingripanden varje år
more->footer @:txt.soft has more than 50 projects. Check all of them. @:txt.soft har fler än 50 projekt. Kolla gärna in dem.
more->link See the full presentation. Läs hela presentationen.
dio->title Degooglize your Internet<br />find user-friendly tools Avgoogla ditt internet<br />hitta användarvänliga verktyg
dio->subtitle **Ethical alternatives** are possible.<br />Demonstration with **{count} examples**. **Etiska alternativ** existerar.<br />Här har du **{count} exempel**.
dio->btn Help us maintain these services and help us to develop new ones Hjälp oss underhålla de här tjänsterna och utveckla nya
dio->footer The complete list of our services, with the whole documentation to master them, can be found on the [@:txt.dio](@:link.dio) website En fullständig lista över våra tjänster, inklusive dokumentation för att bemästra dem, hittar du på vår webbplats [@:txt.dio](@:link.dio)
peertube->title PeerTube : the alternative to YouTube, made with you and for you PeerTube, ett alternativ till YouTube, byggt med dig och för dig
peertube->text Have a look to 1.0 version of PeerTube, which lets you to create **your** own alternative to YouTube. This software has been developped thanks to your contriibutions.<br />All together, let’s build a smilar to us video platform Spana in version 1.0 av PeerTube, som låter dig skapa **ditt** egna alternativ till YouTube. Mjukvaran har utvecklats tack vare era bidrag.<br />Låt oss tillsammans bygga en videoplattform som speglar oss