Translation

00:00:32.996-->00:00:34.119
English visible for 1 seconds
Key English Lithuanian
00:00:00.000-->00:00:01.872 What is PeerTube? Kas yra „PeerTube“?
00:00:01.872-->00:00:04.153 Peertube is an open-source video platform. „PeerTube“ - atvirojo kodo vaizdo įrašų platforma.
00:00:04.153-->00:00:06.549 Like YouTube or Vimeo Panašiai kaip „YouTube“ arba „Vimeo“
00:00:06.549-->00:00:08.409 you can watch, comment jūs galite žiūrėti, komentuoti
00:00:08.409-->00:00:10.106 and upload videos online, ir įkelti savo vaizdo įrašus,
00:00:10.106-->00:00:11.606 but there's more... bet „PeerTube“ yra daug daugiau...
00:00:11.616-->00:00:14.364 it empowers you to be more than a user! ji leidžia jums būti daugiau nei vartotoju!
00:00:15.164-->00:00:16.678 You can make the web yours, Jūs galite padaryti savo svetainę
00:00:16.678-->00:00:18.856 by installing your own PeerTube! įsirašydami savo „PeerTube“ instanciją!
00:00:18.856-->00:00:20.256 Federation Federacijos
00:00:21.563-->00:00:23.660 PeerTube instances can sync together. „PeerTube“ instancija gali sinchronizuotis kartu su kitomis.
00:00:23.660-->00:00:26.501 When Meow-tube chooses to sync with Dog-tube, Kai Kačių-tube pasirenka sinchronizuotis su Šunų-tube,
00:00:26.501-->00:00:27.997 all of Dog-tube videos visi Šunų-tube vaizdo įrašai
00:00:27.997-->00:00:29.921 can be watched on Meow-tube! gali būti peržiūrėti per Kačių-tube!
00:00:30.213-->00:00:32.996 The video files stay on Dog-tube server Vaizdo įrašo failas išlieka Šunų-tube serverį
00:00:32.996-->00:00:34.119 while being streamed kol būna transliuojamas
00:00:34.119-->00:00:36.313 c į Kačių-tube serverį.
00:00:36.923-->00:00:38.259 This federation approach Šis federacijų būdas
00:00:38.589-->00:00:40.055 creates a video network sukuria vaizdo įrašų tinklą
00:00:39.855-->00:00:41.555 with shared video-catalog su bendru vaizdo įrašų katalogu
00:00:41.788-->00:00:44.056 without paying for more disk space. ir dėl to nereikia mokėti už papildomą vietą diske.
00:00:44.577-->00:00:46.425 This is the base of the web! Šiuo pagrindu sukurtas internetas!
00:00:47.385-->00:00:49.005 P2P streaming P2P transliacija
00:00:49.638-->00:00:50.938 You don't need a data-center Jums nereikia turėti duomenų centro,
00:00:50.938-->00:00:52.213 to run PeerTube. kad įrašytumėte „PeerTube“.
00:00:52.422-->00:00:54.146 When someone watches a video, Kai žmogus žiūri vaizdo įrašą,
00:00:54.146-->00:00:55.446 it is streamed directly jis transliuojamas tiesiogiai
00:00:55.446-->00:00:57.212 from the PeerTube instance. iš tos „PeerTube“ instancijos.
00:00:57.697-->00:00:58.813 When several people watch Kai keli žmonės
00:00:58.813-->00:01:00.515 simultaneously the same video, vienu metu žiūri tą patį vaizdo įrašą,
00:01:01.135-->00:01:02.835 bits of the video are shared dalys vaizdo įrašo bendrinamos
Key English Lithuanian
00:00:00.000-->00:00:01.872 What is PeerTube? Kas yra „PeerTube“?
00:00:01.872-->00:00:04.153 Peertube is an open-source video platform. „PeerTube“ - atvirojo kodo vaizdo įrašų platforma.
00:00:04.153-->00:00:06.549 Like YouTube or Vimeo Panašiai kaip „YouTube“ arba „Vimeo“
00:00:06.549-->00:00:08.409 you can watch, comment jūs galite žiūrėti, komentuoti
00:00:08.409-->00:00:10.106 and upload videos online, ir įkelti savo vaizdo įrašus,
00:00:10.106-->00:00:11.606 but there's more... bet „PeerTube“ yra daug daugiau...
00:00:11.616-->00:00:14.364 it empowers you to be more than a user! ji leidžia jums būti daugiau nei vartotoju!
00:00:15.164-->00:00:16.678 You can make the web yours, Jūs galite padaryti savo svetainę
00:00:16.678-->00:00:18.856 by installing your own PeerTube! įsirašydami savo „PeerTube“ instanciją!
00:00:18.856-->00:00:20.256 Federation Federacijos
00:00:21.563-->00:00:23.660 PeerTube instances can sync together. „PeerTube“ instancija gali sinchronizuotis kartu su kitomis.
00:00:23.660-->00:00:26.501 When Meow-tube chooses to sync with Dog-tube, Kai Kačių-tube pasirenka sinchronizuotis su Šunų-tube,
00:00:26.501-->00:00:27.997 all of Dog-tube videos visi Šunų-tube vaizdo įrašai
00:00:27.997-->00:00:29.921 can be watched on Meow-tube! gali būti peržiūrėti per Kačių-tube!
00:00:30.213-->00:00:32.996 The video files stay on Dog-tube server Vaizdo įrašo failas išlieka Šunų-tube serverį
00:00:32.996-->00:00:34.119 while being streamed kol būna transliuojamas
00:00:34.119-->00:00:36.313 c į Kačių-tube serverį.
00:00:36.923-->00:00:38.259 This federation approach Šis federacijų būdas
00:00:38.589-->00:00:40.055 creates a video network sukuria vaizdo įrašų tinklą
00:00:39.855-->00:00:41.555 with shared video-catalog su bendru vaizdo įrašų katalogu
00:00:41.788-->00:00:44.056 without paying for more disk space. ir dėl to nereikia mokėti už papildomą vietą diske.
00:00:44.577-->00:00:46.425 This is the base of the web! Šiuo pagrindu sukurtas internetas!
00:00:47.385-->00:00:49.005 P2P streaming P2P transliacija
00:00:49.638-->00:00:50.938 You don't need a data-center Jums nereikia turėti duomenų centro,
00:00:50.938-->00:00:52.213 to run PeerTube. kad įrašytumėte „PeerTube“.
00:00:52.422-->00:00:54.146 When someone watches a video, Kai žmogus žiūri vaizdo įrašą,
00:00:54.146-->00:00:55.446 it is streamed directly jis transliuojamas tiesiogiai
00:00:55.446-->00:00:57.212 from the PeerTube instance. iš tos „PeerTube“ instancijos.
00:00:57.697-->00:00:58.813 When several people watch Kai keli žmonės
00:00:58.813-->00:01:00.515 simultaneously the same video, vienu metu žiūri tą patį vaizdo įrašą,

Loading…

User avatar N741

Translation changed

What is PeerTube video / subtitlesLithuanian

a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Lithuanian
No related strings found in the glossary.

String information

Key
00:00:32.996-->00:00:34.119
Source string comment
visible for 1 seconds
Source string location
00:00:32.996-->00:00:34.119
String age
a year ago
Source string age
2 years ago
Translation file
subtitles/what-is-peertube-lt.srt, string 16