Translation

%1 days
English ($delay) (max_delay)
Context English Swedish
%1 days %1 days %1 dagar
%1 invites you to send him/her files %1 invites you to send him/her files %1 bjuder in dig att skicka filer till honom eller henne
%1 invites you to send him/her files through Lufi. %1 invites you to send him/her files through Lufi. %1 bjuder in dig att skicka filer till honom eller henne via Lufi.
%1 sent you files %1 sent you files % har skickat filer till dig
%1 used your invitation to send you files: %1 used your invitation to send you files: %1 utnyttjade din inbjudan för att skicka filer till dig:
%A %d %B %Y at %T %A %d %B %Y at %T %A %d %B %Y klockan %T
(max size: XXX) (max size: XXX) (största tillåtna storlek: XXX)
1 year 1 year 1 år
24 hours 24 hours 24 timmar
: : :
Abort Abort Avbryt
About About Om
Add a password to file(s) Add a password to file(s) Lösenordsskydda filerna
Adding URLs not related to this Lufi instance to the mail body or subject is prohibited. Adding URLs not related to this Lufi instance to the mail body or subject is prohibited. Det är inte tillåtet att infoga länkar i ämnesraden eller meddelandet som inte går till den här Lufi-instansen.
Are you sure you want to delete the selected invitations? Are you sure you want to delete the selected invitations? Är du säker på att du vill radera de markerade inbjudningarna?
Are you sure you want to resend the invitation mail for the selected invitations? Are you sure you want to resend the invitation mail for the selected invitations? Är du säker på att du vill skicka ut de markerade inbjudningarna igen?
Context English Swedish
: : :
— %1 (%2), that will expire on %3 — %1 (%2), that will expire on %3 — %1 (%2), som går ut den %3
%1 days %1 days %1 dagar
%1 invites you to send him/her files %1 invites you to send him/her files %1 bjuder in dig att skicka filer till honom eller henne
%1 invites you to send him/her files through Lufi. %1 invites you to send him/her files through Lufi. %1 bjuder in dig att skicka filer till honom eller henne via Lufi.
%1 sent you files %1 sent you files % har skickat filer till dig
%1 used your invitation to send you files: %1 used your invitation to send you files: %1 utnyttjade din inbjudan för att skicka filer till dig:
1 year 1 year 1 år
24 hours 24 hours 24 timmar
Abort Abort Avbryt
About About Om
%A %d %B %Y at %T %A %d %B %Y at %T %A %d %B %Y klockan %T
Add a password to file(s) Add a password to file(s) Lösenordsskydda filerna
Adding URLs not related to this Lufi instance to the mail body or subject is prohibited. Adding URLs not related to this Lufi instance to the mail body or subject is prohibited. Det är inte tillåtet att infoga länkar i ämnesraden eller meddelandet som inte går till den här Lufi-instansen.
Are you sure you want to delete the selected invitations? Are you sure you want to delete the selected invitations? Är du säker på att du vill radera de markerade inbjudningarna?
Are you sure you want to resend the invitation mail for the selected invitations? Are you sure you want to resend the invitation mail for the selected invitations? Är du säker på att du vill skicka ut de markerade inbjudningarna igen?
Asking for file part XX1 of %1 Asking for file part XX1 of %1 Frågar efter del XX1 av filen %1

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Glossary

English Swedish
No related strings found in the glossary.

String information

Context
%1 days
Source string description
($delay) (max_delay)
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
themes/default/lib/Lufi/I18N/sv.po, string 1