Translation

URL
English
Context English Swedish
Shortened URL Shortened URL Förkortad länk
Should always be successful Should always be successful Borde alltid lyckas
Signin Signin Logga in
Sorry, unable to parse the provided file Sorry, unable to parse the provided file Kunde tyvärr inte tolka filen
Statistics Statistics Statistik
The URL host or one of its redirection(s) (%1) is blacklisted at Spamhaus. I refuse to shorten it. The URL host or one of its redirection(s) (%1) is blacklisted at Spamhaus. I refuse to shorten it. Länkens värd eller en av dess omdirigeringar (%1) har svartlistats hos Spamhaus. Jag vägrar förkorta den.
The URL or one of its redirection(s) (%1) is blacklisted in Google Safe Browsing database. I refuse to shorten it. The URL or one of its redirection(s) (%1) is blacklisted in Google Safe Browsing database. I refuse to shorten it. Länkens värd eller en av dess omdirigeringar (%1) har svartlistats hos Google Safe Browsing. Jag vägrar förkorta den.
The URL redirects %1 times or most. It's most likely a dangerous URL (spam, phishing, etc.). I refuse to shorten it. The URL redirects %1 times or most. It's most likely a dangerous URL (spam, phishing, etc.). I refuse to shorten it. Länken omdirigerar minst %1 gånger. Det är troligen en osäker länk (till exempel spam eller phishing). Jag vägrar förkorta den.
The URL you want to shorten comes from a domain (%1) that is blacklisted on this server (usually because of spammers that use this domain). The URL you want to shorten comes from a domain (%1) that is blacklisted on this server (usually because of spammers that use this domain). Länken du vill förkorta kommer från en domän (%1) har på den här servern (troligen på grund av att spammare använder den här domänen). Jag vägrar förkorta den.
The shortened URL %1 doesn't exist. The shortened URL %1 doesn't exist. Den förkortade länken %1 finns inte.
The shortened URL %1 no longer exists. The shortened URL %1 no longer exists.
The shortened text can't be "a", "api", "d", "cookie", "stats", "fullstats", "login" or "logout" or end with ".json". Your URL to shorten: %1 The shortened text can't be "a", "api", "d", "cookie", "stats", "fullstats", "login" or "logout" or end with ".json". Your URL to shorten: %1 Den nerkortade texten får inte vara ”a”, ”api”, ”cookie”, ”d”, ”stats”, ”fullstats”, ”login”, ”logout” eller sluta med ”.json”. Din länk att förkorta: %1
To do an admin login, set it to the password defined in the settings ("adminpwd" or "hashed_adminpwd") To do an admin login, set it to the password defined in the settings ("adminpwd" or "hashed_adminpwd") För att logga in som administratör, ändra det till lösenordet som anges i inställningen ”adminpwd” eller ”hashed_adminpwd”
To do an admin logout, set it to "logout". To do an admin logout, set it to "logout". För att logga ut som administratör, ändra det till ”logout”.
Too many bad passwords. You're banned. Too many bad passwords. You're banned. För många ogiltiga lösenord. Du har blockerats.
URL URL Länk
URL to shorten URL to shorten Länk att förkorta
You asked to shorten too many URLs too quickly. You're banned for %1 hour(s). You asked to shorten too many URLs too quickly. You're banned for %1 hour(s). Nu har du bett om för många länkförkortningar under för kort tid. Du har blockerats i %1 timmar.
You have been successfully logged in. You have been successfully logged in. Du har loggats in.
You have been successfully logged out. You have been successfully logged out. Du har loggats ut.
You must be logged in as admin ("adminpwd" or "hashed_adminpwd" setting) to use it. You must be logged in as admin ("adminpwd" or "hashed_adminpwd" setting) to use it. Du måste vara inloggad som administratör (inställningen ”adminpwd” eller ”hashed_adminpwd”) för att använda den.
You must be logged in to use it. You must be logged in to use it. Du måste vara inloggad för att använda den.
You will be redirected to Lstu statistics page You will be redirected to Lstu statistics page Du kommer skickas vidare till sidan med statistik för LSTU
You will be redirected to Lstu statistics page with a message in case of failure You will be redirected to Lstu statistics page with a message in case of failure Du kommer skickas vidare till sidan med statistik för LSTU med ett meddelande om det inte lyckas
You will be redirected to Lstu successfully logged out interface You will be redirected to Lstu successfully logged out interface Du kommer skickas vidare till sidan för lyckad utloggning från LSTU
You will be redirected to the Lstu classic interface where you will be able to shorten URLs You will be redirected to the Lstu classic interface where you will be able to shorten URLs Du kommer skickas vidare till LSTUs klassiska gränssnitt där du kan förkorta länkar
You will be redirected to the Lstu classic interface with a message giving the shortened URL You will be redirected to the Lstu classic interface with a message giving the shortened URL Du kommer skickas vidare till LSTUs klassiska gränssnitt med ett meddelande innehållande den förkortade länken
You will be redirected to the targeted URL or to the Lstu interface with a message giving the failure reason You will be redirected to the targeted URL or to the Lstu interface with a message giving the failure reason Du kommer skickas vidare till mållänken eller en LTSU-sida med en förklaring av vad som gått snett
You will have the statistics page with the admin stats if you're succesfully logged in, or your stats and a failure message otherwise You will have the statistics page with the admin stats if you're succesfully logged in, or your stats and a failure message otherwise Du kommer få statistiksidan med administrationsstatistiken om du har loggats in, och annars statistiken och ett felmeddelande
You're not authenticated as the admin You're not authenticated as the admin Du är inte inloggad som administratör
Your login Your login Dina inloggningsuppgifter
Context English Swedish
Shortened URL Shortened URL Förkortad länk
Should always be successful Should always be successful Borde alltid lyckas
Signin Signin Logga in
Sorry, unable to parse the provided file Sorry, unable to parse the provided file Kunde tyvärr inte tolka filen
Statistics Statistics Statistik
The shortened text can't be "a", "api", "d", "cookie", "stats", "fullstats", "login" or "logout" or end with ".json". Your URL to shorten: %1 The shortened text can't be "a", "api", "d", "cookie", "stats", "fullstats", "login" or "logout" or end with ".json". Your URL to shorten: %1 Den nerkortade texten får inte vara ”a”, ”api”, ”cookie”, ”d”, ”stats”, ”fullstats”, ”login”, ”logout” eller sluta med ”.json”. Din länk att förkorta: %1
The shortened URL %1 doesn't exist. The shortened URL %1 doesn't exist. Den förkortade länken %1 finns inte.
The shortened URL %1 no longer exists. The shortened URL %1 no longer exists.
The URL host or one of its redirection(s) (%1) is blacklisted at Spamhaus. I refuse to shorten it. The URL host or one of its redirection(s) (%1) is blacklisted at Spamhaus. I refuse to shorten it. Länkens värd eller en av dess omdirigeringar (%1) har svartlistats hos Spamhaus. Jag vägrar förkorta den.
The URL or one of its redirection(s) (%1) is blacklisted in Google Safe Browsing database. I refuse to shorten it. The URL or one of its redirection(s) (%1) is blacklisted in Google Safe Browsing database. I refuse to shorten it. Länkens värd eller en av dess omdirigeringar (%1) har svartlistats hos Google Safe Browsing. Jag vägrar förkorta den.
The URL redirects %1 times or most. It's most likely a dangerous URL (spam, phishing, etc.). I refuse to shorten it. The URL redirects %1 times or most. It's most likely a dangerous URL (spam, phishing, etc.). I refuse to shorten it. Länken omdirigerar minst %1 gånger. Det är troligen en osäker länk (till exempel spam eller phishing). Jag vägrar förkorta den.
The URL you want to shorten comes from a domain (%1) that is blacklisted on this server (usually because of spammers that use this domain). The URL you want to shorten comes from a domain (%1) that is blacklisted on this server (usually because of spammers that use this domain). Länken du vill förkorta kommer från en domän (%1) har på den här servern (troligen på grund av att spammare använder den här domänen). Jag vägrar förkorta den.
To do an admin login, set it to the password defined in the settings ("adminpwd" or "hashed_adminpwd") To do an admin login, set it to the password defined in the settings ("adminpwd" or "hashed_adminpwd") För att logga in som administratör, ändra det till lösenordet som anges i inställningen ”adminpwd” eller ”hashed_adminpwd”
To do an admin logout, set it to "logout". To do an admin logout, set it to "logout". För att logga ut som administratör, ändra det till ”logout”.
Too many bad passwords. You're banned. Too many bad passwords. You're banned. För många ogiltiga lösenord. Du har blockerats.
URL URL Länk
URL to shorten URL to shorten Länk att förkorta
You asked to shorten too many URLs too quickly. You're banned for %1 hour(s). You asked to shorten too many URLs too quickly. You're banned for %1 hour(s). Nu har du bett om för många länkförkortningar under för kort tid. Du har blockerats i %1 timmar.
You have been successfully logged in. You have been successfully logged in. Du har loggats in.
You have been successfully logged out. You have been successfully logged out. Du har loggats ut.
You must be logged in as admin ("adminpwd" or "hashed_adminpwd" setting) to use it. You must be logged in as admin ("adminpwd" or "hashed_adminpwd" setting) to use it. Du måste vara inloggad som administratör (inställningen ”adminpwd” eller ”hashed_adminpwd”) för att använda den.
You must be logged in to use it. You must be logged in to use it. Du måste vara inloggad för att använda den.
You're not authenticated as the admin You're not authenticated as the admin Du är inte inloggad som administratör
Your login Your login Dina inloggningsuppgifter
Your password Your password Ditt lösenord
You will be redirected to Lstu statistics page You will be redirected to Lstu statistics page Du kommer skickas vidare till sidan med statistik för LSTU
You will be redirected to Lstu statistics page with a message in case of failure You will be redirected to Lstu statistics page with a message in case of failure Du kommer skickas vidare till sidan med statistik för LSTU med ett meddelande om det inte lyckas
You will be redirected to Lstu successfully logged out interface You will be redirected to Lstu successfully logged out interface Du kommer skickas vidare till sidan för lyckad utloggning från LSTU
You will be redirected to the Lstu classic interface where you will be able to shorten URLs You will be redirected to the Lstu classic interface where you will be able to shorten URLs Du kommer skickas vidare till LSTUs klassiska gränssnitt där du kan förkorta länkar
You will be redirected to the Lstu classic interface with a message giving the shortened URL You will be redirected to the Lstu classic interface with a message giving the shortened URL Du kommer skickas vidare till LSTUs klassiska gränssnitt med ett meddelande innehållande den förkortade länken
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Translated Lstu/Default theme
The following string has different context, but the same source.
Translated Lstu/Lstu Llänk

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Glossary

English Swedish
URL länk Lstu

String information

Context
URL
String age
8 months ago
Source string age
8 months ago
Translation file
themes/default/lib/Lstu/I18N/sv.po, string 57