Translation

English
English Hungarian Actions
Consider enabling the PHP extension OpenSSL for increased security. Fontolja meg az OpenSSL PHP kiterjesztés engedélyezését a növelt biztonság érdekében.
Consider setting the date.timezone in php.ini. Fontolja meg a data.timezone megadását a php.ini fájlban.
Consider setting « session.cookie_httponly = 1 » inside your php.ini or add « php_value session.cookie_httponly 1 » to your .htaccess so that cookies can't be accessed through Javascript. Fontolja meg a „session.cookie_httponly = 1” beállítását a php.ini fájlban, vagy adja hozzá a „php_value session.cookie_httponly 1” szöveget a .htaccess fájlhoz, hogy a sütiket ne lehessen Javascripten keresztül elérni.
Continue the installation Telepítés folytatása
Cookies are served from HTTP only. A sütik csak HTTP felől kerülnek kiszolgálásra.
Installation checking Telepítés ellenőrzése
OpenSSL extension loaded. OpenSSL kiterjesztés betöltve.
PHP Intl extension is enabled. PHP Intl kiterjesztés engedélyezve.
PHP version %s is enough (needed at least PHP %s). A PHP %s elégséges (legalább PHP %s szükséges).
The config file directory (%s) is not writable and the config file (%s) does not exists. A konfigurációs fájl könyvtára (%s) nem írható, és a konfigurációs fájl (%s) nem létezik.
The config file directory (%s) is writable. A konfigurációs fájl könyvtára (%s) írható.
The config file exists. A konfigurációs fájl létezik.
The template compile directory (%s) doesn't exist in "%s". Retry the installation process. A sablonok fordítási könyvtára (%s) nem létezik itt: „%s”. Kezdd újra a telepítési folyamatot.
The template compile directory (%s) is not writable. A sablonok fordítási könyvtára (%s) nem írható.
The template compile directory (%s) is writable. A sablonok fordítási könyvtára (%s) írható.
You need to enable the PHP Intl extension. Engedélyeznie kell a PHP Intl kiterjesztést.
Your PHP version (%s) is too old. This application needs at least PHP %s. A PHP %s túl régi. Az alkalmazáshoz legalább PHP %s szükséges.
date.timezone is set. date.timezone beállítva.
Add a comment to the poll Hozzászólás hozzáadása a szavazáshoz
Comment Hozzászólás
Comment saved Hozzászólás mentve
Comments Hozzászólások
Enter your name and comment prior to submitting the form Az űrlap elküldése előtt adja meg a nevét és hozzászólását
Remove comment Hozzászólás eltávolítása
Submit comment Hozzászólás beküldése
%A %e %B %Y %Y. %B %e., %A
%A, %B %e, %Y %Y. %B %e., %A
%B %Y %Y %B
%Y-%m-%d %Y.%m.%d.
%a %e %e., %a
%m/%d/%Y %H:%M %Y.%m.%d. %H:%M
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Translated Framadate/Framadate
The following string has different context, but the same source.
Locked Empty Framadate/Framadate v1.1.x

Loading…

User avatar meskobalazs

Translation uploaded

Framadate / FramadateHungarian

2 years ago
Browse all component changes

Glossary

English Hungarian
enable Framadate Glossary
extension Framadate Glossary

String information

Source string location
.Check.You need to enable the PHP Intl extension.
String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
po/hu.po, string 68