Translation

English
English Hungarian Actions
Create a poll Szavazás létrehozása
Define dates or subjects to choose from Választható időpontok vagy témák megadása
Discuss and make a decision Megbeszélés és döntéshozás
Do you want to Szeretne
Framadate is an online service for planning an appointment or making a decision quickly and easily. No registration is required. A Framadate egy online szolgáltatás találkozók egyeztetésére vagy döntések gyors és egyszerű meghozására. Regisztráció nem szükséges.
Here is how it works: Így működik:
Send the poll link to your friends or colleagues Szavazás elküldése ismerősöknek vagy kollégáknak
What is Framadate? Mi a Framadate?
view an example? látni egy példát?
CeCILL-B license CeCILL-B licenc
Framadate is licensed under the A Framadate licence:
Framadate was initially based on A Framadate eredetileg a következőn alapult:
The software A szoftver a
This software needs javascript and cookies enabled. It is compatible with the following web browsers: A szoftverhez JavaScript és engedélyezett sütik szükségesek. A következő webböngészőkkel kompatibilis:
software developed by the University of Strasbourg. These days, it is developed by the Framasoft association. szoftveren alapul, melyet a Strasbourg-i Egyetem fejlesztett. Manapság a Framasoft fejleszti.
Grow your own Nevelje a sajátját
If you want to install the software for your own use and thus increase your independence, we can help you at: Ha szeretné magának telepíteni a szoftvert saját használatra, ezzel is növelve a függetlenségét, akkor a következő oldalon kaphat ehhez segítséget:
To participate in the software development, suggest improvements or simply download it, please visit HA részt akar venni a fejlesztésben, fejlesztéseket akar javasolni, vagy csak letöltené, akkor látogasson el
the development site a fejlesztési oldalra
Actions Műveletek
Administration Adminisztráció
Author Szerző
Back to administration Vissza az adminisztrációhoz
Change the poll Szavazás módosítása
Email E-mail
Executed Végrehajtva
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Translated Framadate/Framadate
The following string has different context, but the same source.
Locked Translated Framadate/Framadate v1.1.x

Loading…

User avatar meskobalazs

Translation uploaded

Framadate / FramadateHungarian

2 years ago
Browse all component changes

Things to check

Mismatched colon

Source and translation do not both end with a colon

Reset

Glossary

English Hungarian
No related strings found in the glossary.

String information

Source string location
.2nd section.Framadate is licensed under the
String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
po/hu.po, string 11