Translation

English
English Galician Actions
Status Estado
Succeeded: Con éxito:
Success Éxito
Summary Resumo
Title Título
Votes Votos
Waiting Agardando
polls in the database at this time enquisas na base de datos neste momento
Check again Volver verificar
Consider enabling the PHP extension OpenSSL for increased security. Considere activar a extensión OpenSSL de PHP para mellorar a seguridade.
Consider setting the date.timezone in php.ini. Considere estabelecer o valor de «date.timezone» en php.ini.
Consider setting « session.cookie_httponly = 1 » inside your php.ini or add « php_value session.cookie_httponly 1 » to your .htaccess so that cookies can't be accessed through Javascript. Considere estabelecer «session.cookie_httponly = 1» no ficheiro php.ini ou engada «php_value session.cookie_httponly1 » no ficheiro «.htaccess» para que as cookies non sexan accesíbeis dende Javascript.
Continue the installation Continuar coa instalación
Cookies are served from HTTP only. As cookies sérvense exclusivamente con HTTP.
Installation checking Verificación da instalación
OpenSSL extension loaded. Extensión OpenSSL cargada.
PHP Intl extension is enabled. Extensión PHP Intl cargada.
PHP version %s is enough (needed at least PHP %s). A versión %s de PHP é abondo (Requírese polo menos %s).
The config file directory (%s) is not writable and the config file (%s) does not exists. O directorio do ficheiro de configuración (%s) non ten permisos de escritura e non existe o ficheiro (%s).
The config file directory (%s) is writable. O directorio do ficheiro de configuración (%s) ten permisos de escritura.
The config file exists. O ficheiro de configuración xa existe.
The template compile directory (%s) doesn't exist in "%s". Retry the installation process. O directorio de compilación de modelos (%s) non existe en «%s». Tente de novo o proceso de instalación.
The template compile directory (%s) is not writable. O directorio de compilación de modelos (%s) non ten permisos de escritura.
The template compile directory (%s) is writable. O directorio de compilación de modelos (%s) ten permisos de escritura.
You need to enable the PHP Intl extension. É necesario que active a extensión Intl de PHP.
Your PHP version (%s) is too old. This application needs at least PHP %s. A versión de PHP (%s) é moi antiga. Esta aplicación necesita polo menos a versión %s de PHP.
date.timezone is set. date.timezone está estabelecido.
Add a comment to the poll Engadir un comentario na enquisa
Comment Comentario
Comment saved Gardouse o comentario
Comments Comentarios
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Translated Framadate/Framadate
The following string has different context, but the same source.
Locked Translated Framadate/Framadate v1.1.x

Loading…

User avatar damufo

Translation uploaded

Framadate / FramadateGalician

2 years ago
Browse all component changes

Glossary

English Galician
extension Framadate Glossary

String information

Source string location
.Check.OpenSSL extension loaded.
String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
po/gl.po, string 59