Translation

English
English Finnish Actions
Create a poll Luo kysely
Define dates or subjects to choose from Määritä valittavat ajankohdat tai aiheet
Discuss and make a decision Keskustele ja tee päätöksiä
Do you want to Haluatko
Framadate is an online service for planning an appointment or making a decision quickly and easily. No registration is required. Framadate on verkkopalvelu, jolla voit suunnitella tapaamisaikoja tai tehdä päätöksiä nopeasti ja helposti. Rekisteröitymistä ei vaadita.
Here is how it works: Näin se toimii:
Send the poll link to your friends or colleagues Lähetä äänestyslinkki ystävillesi tai kollegoillesi
What is Framadate? Mikä Framadate on?
view an example? katso esimerkki?
CeCILL-B license CeCILL-B -lisenssi
Framadate is licensed under the Framadate on lisenssoitu seuraavasti:
Framadate was initially based on Framadate perustuu alun perin
The software Sovellus
This software needs javascript and cookies enabled. It is compatible with the following web browsers: Sovellus vaatii javascriptin ja evästeiden sallimisen toimiakseen. Se on yhteensopiva seuraavien selainten kanssa:
software developed by the University of Strasbourg. These days, it is developed by the Framasoft association. Strasbourgin yliopiston kehittämä sovellus. Nykyään sitä kehittää Framasoft-yhdistys.
Grow your own Kasvata oma
If you want to install the software for your own use and thus increase your independence, we can help you at: Jos haluat asentaa ohjelmiston omaan käyttöösi ja toimia itsenäisemmin, voimme auttaa sinua täällä:
To participate in the software development, suggest improvements or simply download it, please visit Osallistuaksesi ohjelmiston kehitykseen, tehdäksesi parannuksia tai ladataksesi sen, vieraile osoitteessa
the development site kehittäjäsivusto
Actions Toiminnot
Administration Ylläpito
Author Tekijä
Back to administration Takaisin ylläpitoon
Change the poll Muuta kyselyä
Email Sähköposti
Executed Suoritettu

Loading…

User avatar Kaura

Marked for edit

Framadate / FramadateFinnish

a month ago
User avatar None

String updated in the repository

Framadate / FramadateFinnish

 
a month ago
Browse all component changes

Things to check

Mismatched colon

Source and translation do not both end with a colon

Reset

Has been translated

This string has been translated in the past

Reset

Glossary

English Finnish
No related strings found in the glossary.

String information

Source string location
.2nd section.Framadate is licensed under the
String age
a month ago
Source string age
3 years ago
Translation file
po/fi.po, string 11