Translation

Contribution type
English
Context English Polish Actions
Task duration 30 minutes 30 minut
Task duration 5 minutes 5 minut
Contribution type All Wszystkie
Any preference? Jakieś preferencje?
Things that you should avoid Avoid Pomiń
Modal button Cancel Anuluj
Sidebar link to get help Chat with us on Framateam Porozmawiaj z nami na #Funkwhale:Matrix.org
Link title to zoom on image Click to zoom Naciśnij aby powiększyć
Task tag Code Kod
Task tag Communication Komunikacja
HTML/Meta/Title Contribute to Free Software and Free Culture Datek na rzecz Wolnego Oprogramowania i Wolnej Kultury
Contribution type Development/Issue Rozwój/Błędy
Sidebar label Do you need some help? Potrzebujesz pomocy?
Do you want to contribute to something but don't know where to start? Tell us how much time you can spend and we'll get you started! Chcesz pomóc projektowi, ale nie wiesz gdzie zacząć? Powiedz nam, ile czasu możesz poświęcić, a my pomożemy Ci zacząć!
Task tag Documentation Dokumentacja
Contribution type Donations Dotacje
Sidebar label Duration: Czas trwania:
Task tag Feedback Feedback
Task tag Framalibre
Call to action to start contributing Get started Rozpocznij
Content/Home/Header Help us improve and promote Free Software and Free Culture with translations, documentation, feedback, communication… You don't need to be a developper to help! Pomóż nam ulepszać i promować Wolne Oprogramowanie i Wolna Kulturę dzięki tłumaczeniu, dokumentacji, informacji zwrotnej, komunikacji... nie musisz być programist.k.ą, żeby pomagać!
Here is a list of suggestions Oto lista sugestii
How much time can you spend? Ile czasu możesz poświęcić?
How to help? Jak pomóc?
Answer to a question where the user is asked about the time they can spend I don't know Nie wiem
Sidebar text to get help Include a link to this page and the number of the step that's giving you trouble.
Label for language switcher Language Język
Answer to a question where the user is asked about the time they can spend More Więcej
Task duration More than two hours Ponad dwie godziny
No preference
Task duration One hour Jedna godzina

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Glossary

English Polish
No related strings found in the glossary.

String information

Context
Contribution type
Source string location
src/views/Home.vue:210
String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
locales/pl/LC_MESSAGES/app.po, string 19