Key English Lithuanian
00:01:18.915-->00:01:21.538 Institutions, medias, communities, Institucijos, žiniasklaidos įmonės, bendruomenės,
00:01:21.538-->00:01:24.436 anyone can make their own videotube, visi gali padaryti savo vaizdo-įrašų-tube,
00:01:24.436-->00:01:26.755 with their own rules, at a low cost. su savom taisyklėm, už mažą kainą.
00:01:27.231-->00:01:28.372 In the long run, Galų gale,
00:01:28.372-->00:01:30.240 you'll be able to find and join galėsite rasti ir prisijungti
00:01:30.240-->00:01:32.938 the Peertube instance that really suits you. prie „PeerTube“ instancijos, kuri tinka jums.
00:01:32.938-->00:01:34.738 Make the web yours again, Padarykime internetą dar kartą savu,
00:01:34.770-->00:01:35.583 get its control back, atgaukime kontrolę
00:01:35.583-->00:01:36.933 one video at a time… su kiekvienu vaizdo įrašu…
00:01:36.933-->00:01:38.536 just join PeerTube: prisijunkite prie „PeerTube“:
00:01:38.536-->00:01:40.151 Joinpeertube.org Joinpeertube.org