English Turkish
Raised Yükseltilmiş
Loaded Yüklendi
None Yok
Green Yeşil
Replay Yeniden oynat
Font Size Yazı tipi boyutu
Font Family Yazı tipi ailesi
Semi-Transparent Yarı saydam
restore all settings to the default values tüm ayarları varsayılan değerlere geri yükle
Total uploaded: Toplam yükleme:
Total downloaded: Toplam indirme:
Uniform Tekdüze
Non-Fullscreen Tam ekrandan çık
Fullscreen Tam ekran
Duration Süre
The media could not be loaded, either because the server or network failed or because the format is not supported. Sunucu veya ağ başarısız olduğu ya da biçim desteklenmediği için medya yüklenemedi.
Reset Sıfırla
Black Siyah
Volume Level Ses yüksekliği
Mute Sessize al