English Turkish
Current Time Mevcut süre
Duration Süre
Remaining Time Kalan süre
Stream Type Akış türü
LIVE CANLI
Loaded Yüklendi
Progress İlerleme
Progress Bar İlerleme çubuğu
progress bar timing: currentTime={1} duration={2} {1} / {2}
Fullscreen Tam ekran
Non-Fullscreen Tam ekrandan çık
Mute Sessize al
Unmute Sesi aç
Playback Rate Oynatma oranı
Subtitles Altyazılar
subtitles off altyazılar kapalı
Captions Açıklamalar
captions off açıklamalar kapalı
Chapters Bölümler
Descriptions Açıklamalar