English Swedish
Cyan Grön-blå
Yellow Gul
Semi-Transparent Halvgenomskinlig
Speed Hastighet
disabled inaktiverad
None Ingen
Settings Inställningar
descriptions settings inställningar för beskrivning
subtitles settings inställningar för undertexter
Non-Fullscreen Inte fullskärm
Chapters Kapitel
Done Klar
Codecs Kodekar
Copy embed code Kopiera inbäddningskod
Copy magnet URI Kopiera magnet-länk
Copy the video URL Kopiera videons URL
Copy the video URL at the current time Kopiera videons URL vid den här tidpunkten
Quality Kvalitet
Loaded Laddad
Casual Ledig stil