Key English Galician
1000468652492651683 Report reason is required. Requírese unha razón para a denuncia.
1000724328916033777 Multiple ways to subscribe to the current channel Múltiples xeitos para subscribirte a esta canle
1006562256968398209 video vídeo
1009095940160473792 URL parameter is missing in URL parameters Falta algún parámetro URL nos parámetros URL
1019755749203839300 Username cannot be more than 50 characters long. O nome de usuaria non pode ter máis de 50 caracteres.
1035838766454786107 Audio-only Só audio
104404386496394770 Delete playlist Eliminar lista
1055254162789146714 Comments are disabled. Non se permite comentar.
1056145626640340519 Video added in <x id="PH"/> at timestamps <x id="PH_1"/> Vídeo engadido a <x id="PH"/> con marca de tempo <x id="PH_1"/>
1068153312491986796 Display privacy warning Mostrar aviso de privacidade
1071721880474488785 Import Importar
107448797428840891 Reset my password Restablecer contrasinal
1074634769552897790 Video name has leading or trailing whitespace. O nome do vídeo ten un espazo ao inicio ou ao final.
1087181129481039628 Normal live Directo normal
1097932116708163073 This website is powered by PeerTube Sitio web funcionando coa tecnoloxía PeerTube
1099619384694370156 Video caption language is required. Requírese o idioma para os subtítulos.
1099684476181448167 Password cannot be more than 255 characters long. O contrasinal non pode ter máis de 255 caracteres.
1102717806459547726 Refresh Actualizar
1109780973109145433 Report reason must be at least 2 characters long. A razón da denuncia debe ter 2 caracteres polo menos.
1109977718843277527 November Novembro