Key English Swedish
Please do not use it in any real way. Please do not use it in any real way. Använd det inte på riktigt.
A user-friendly, emancipatory and ethical tool for gathering, organising, and mobilising. A user-friendly, emancipatory and ethical tool for gathering, organising, and mobilising. Ett användarvänligt, frigörande och etiskt verktyg för att samlas, organisera och mobilisera.
A validation email was sent to {email} A validation email was sent to {email} Ett valideringsmail skickades till {email}
Abandon editing Abandon editing Överge redigering
About Mobilizon About Mobilizon Om Mobilizon
About this event About this event Om det här evenemanget
About this instance About this instance Om den här instansen
About About Om
Accepted Accepted Accepterad
Account Account Konto
Add a note Add a note Lägg till en kommentar
Add an address Add an address Lägg till en adress
Add an instance Add an instance Lägg till en instans
Add some tags Add some tags Lägg till några taggar
Add to my calendar Add to my calendar Lägg till i min kalender
Add Add Lägg till
Additional comments Additional comments Yttligare kommentarer
Admin settings successfully saved. Admin settings successfully saved. Administratörsinställningarna har sparats.
Admin Admin Administratör
Administration Administration Administration