Key English Galician
Abandon editing Abandon editing Saír da edición
About About Acerca de
About anonymous participation About anonymous participation Acerca da participación anónima
About {instance} About {instance} Acerca de {instance}
About instance About instance
About Mobilizon About Mobilizon Acerca de Mobilizon
About this event About this event Acerca deste evento
About this instance About this instance Acerca desta instancia
Accept Accept Aceptar
Accepted Accepted Aceptado
Accessibility Accessibility
Accessible only to members Accessible only to members Accesible só para membros
Accessible through link Accessible through link Accesible por ligazón
Account Account Conta
Account settings Account settings
A cookie is a small file containing information that is sent to your computer when you visit a website. When you visit the site again, the cookie allows that site to recognize your browser. Cookies may store user preferences and other information. You can configure your browser to refuse all cookies. However, this may result in some website features or services partially working. Local storage works the same way but allows you to store more data. A cookie is a small file containing information that is sent to your computer when you visit a website. When you visit the site again, the cookie allows that site to recognize your browser. Cookies may store user preferences and other information. You can configure your browser to refuse all cookies. However, this may result in some website features or services partially working. Local storage works the same way but allows you to store more data. Unha cookie é un pequeno ficheiro que contén información que se envía á túa computadora cando visitas unha web. Cando volves á mesma web, a cookie permite que esa web recoñeza o teu navegador. As cookies poden gardar preferencias da usuaria e outra información. Podes configurar o navegador para rexeitar todas as cookies. Porén, esto podería facer que algúns servizos ou características da web non funcionen correctamente. O almacenaxe local funciona do mesmo xeito pero permite almacenar máis datos.
Actions Actions Accións
Activate browser push notifications Activate browser push notifications Activar notificacións push do navegador
Activated Activated Activado
Active Active Activa