Key English Basque
Are you really sure you want to delete your whole account? You'll lose everything. Identities, settings, events created, messages and participations will be gone forever. Are you really sure you want to delete your whole account? You'll lose everything. Identities, settings, events created, messages and participations will be gone forever. Ziur zaude zure kontu guztia ezabatu bahi duzula? Dena galduko duzu. Identitateak, ezarpenak, sortutako ekitaldiak, mezuak eta partehartzeak betirako galduko dira.
Are you sure you want to cancel your participation at event "{title}"? Are you sure you want to cancel your participation at event "{title}"? Ziur zaude "{title}" ekitaldian zure partehartzea utzi nahi duzula?
Are you sure you want to <b>delete</b> this comment? This action cannot be undone. Are you sure you want to <b>delete</b> this comment? This action cannot be undone. Ziur zaude iruzkin hau <b>ezabatu</b> nahi duzula? Ekintza hau ezin da desegin.
Are you sure you want to <b>delete</b> this event? This action cannot be undone. You may want to engage the discussion with the event creator or edit its event instead. Are you sure you want to <b>delete</b> this event? This action cannot be undone. You may want to engage the discussion with the event creator or edit its event instead. Ziur zaude ekitaldi hau <b>ezabatu</b>nahi duzula? Ekintza hau ezin da desegin. Ekitaldiaren sortzailearekin hitz egin dezakezu edo editatu besterik gabe.
Are you sure you want to cancel the event creation? You'll lose all modifications. Are you sure you want to cancel the event creation? You'll lose all modifications. Ziur zaude ekitaldiaren sortzea utzi nahi duzula? Aldaketa guztiak galduko dituzu.
Are you sure you want to cancel the event edition? You'll lose all modifications. Are you sure you want to cancel the event edition? You'll lose all modifications. Ziur zaude ekitaldiaren edizioa utzi nahi duzula? Aldaketa guztiak galduko dituzu.
A user-friendly, emancipatory and ethical tool for gathering, organising, and mobilising. A user-friendly, emancipatory and ethical tool for gathering, organising, and mobilising. Tresna erabilterrez bat, emantzipatzailea eta etikoa, biltzeko, antolatzeko eta mobilizatzeko.
Anonymous participations Anonymous participations Partehartze anonimoak
Anonymous participants will be asked to confirm their participation through e-mail. Anonymous participants will be asked to confirm their participation through e-mail. Partehartzaile anonimoek parthartzea eposta bidez konfirmatu beharko dute.
Anonymous participant Anonymous participant Partehartzaile anonimoa
Accepted Accepted Onartua
About Mobilizon About Mobilizon Mobilizon-i buruz
Please do not use it in any real way. Please do not use it in any real way. Mesedez ez erabili inoiz modu erreal batean.
Account Account Kontua
Additional comments Additional comments Iruzkin gehigarriak
About this instance About this instance Instantzia honi buruz
About About Honi buruz
Add a note Add a note Gehitu ohar bat
Add to my calendar Add to my calendar Gehitu nire egutegira
Add an instance Add an instance Gehitu instantzia bat