English Norwegian Nynorsk
must be equal to %{number} må vera lik %{number}
Cannot refresh the token Kan ikkje fornya teiknet
Current profile is not a member of this group Denne brukaren er ikkje medlem av gruppa
Current profile is not an administrator of the selected group Denne brukaren er ikkje styrar av gruppa
Error while saving user settings Greidde ikkje lagra brukarinnstillingane
Group not found Fann ikkje gruppa
Group with ID %{id} not found Fann ikkje gruppa med ID %{id}
Impossible to authenticate, either your email or password are invalid. Greier ikkje å logga inn. Epostadressa eller passordet ditt er feil.
Member not found Fann ikkje medlemen
No profile found for the moderator user Fann ingen profil for moderator-brukaren
No user to validate with this email was found Fann ingen brukar med denne eposten å godkjenna
No user with this email was found Fann ingen brukar med denne eposten
Profile is not owned by authenticated user Ingen godkjent brukar eig denne profilen
Registrations are not open Det er ikkje opna for å registrera seg
The current password is invalid Dette passordet er ugyldig
The new email doesn't seem to be valid Den nye epostadressa ser ut til å vera feil
The new email must be different Den nye epostadressa må vera annleis
The new password must be different Det nye passordet må vera annleis
The password provided is invalid Dette passordet er ugyldig
The password you have chosen is too short. Please make sure your password contains at least 6 characters. Dette passordet er for kort. Passord må ha minst 6 teikn.