English Galician
can't be blank non pode estar baleiro
has already been taken xa se está a utilizar
is invalid non é válido
must be accepted debe ser aceptado
has invalid format non ten formato válido
has an invalid entry ten unha entrada non válida
is reserved está reservado
does not match confirmation non concorda coa confirmación
is still associated with this entry aínda está asociado con esta entrada
are still associated with this entry aínda están asociados con esta entrada
should be %{count} character(s) debería ter %{count} caracter(es)
should have %{count} item(s) debería ter %{count} elemento
should be at least %{count} character(s) debería ter ao menos %{count} caracter
should have at least %{count} item(s) debería ter ó menos %{count} elemento
should be at most %{count} character(s) debería ser como moito %{count} caracter
should have at most %{count} item(s) debería ter como moito %{count} elemento
must be less than %{number} ten que ser menor que %{number}
must be greater than %{number} ten que ser maior de %{number}
must be less than or equal to %{number} ten que ser menos ou igual a %{number}
must be greater than or equal to %{number} ten que ser maior ou igual a %{number}