English Finnish
can't be blank ei voi olla tyhjä
has already been taken on jo varattu
is invalid ei kelpaa
must be accepted on hyväksyttävä
has invalid format on väärässä muodossa
has an invalid entry sisältää vääränlaista tietoa
is reserved on varattu
does not match confirmation ei vastaa vahvistusta
is still associated with this entry on yhä liitetty tähän kohteeseen
are still associated with this entry ovat yhä liitettyjä tähän kohteeseen
should be %{count} character(s) tulee olla %{count} merkki
should have %{count} item(s) tulee olla %{count} kohta
should be at least %{count} character(s) tulee olla vähintään %{count} merkki
should have at least %{count} item(s) tulee olla vähintään %{count} kohta
should be at most %{count} character(s) tulee olla enintään %{count} merkki
should have at most %{count} item(s) tulee olla enintään %{count} kohta
must be less than %{number} tulee olla pienempi kuin %{number}
must be greater than %{number} tulee olla suurempi kuin %{number}
must be less than or equal to %{number} tulee olla enintään %{number}
must be greater than or equal to %{number} tulee olla vähintään %{number}