Key English Finnish
app_name Mobilizon Mobilizon
yes Yes Kyllä
no No Ei
cancel Cancel Peruuta
help Help Ohje
error Error: %1$s Virhe: %1$s
no_internet No Internet Connection Ei internetyhteyttä
enable_data Enable Data Käytä datayhteyttä
change_instance Change instance Vaihda palvelinta
instance_choice Pick an instance Valitse palvelin
validate Validate Vahvista
not_valide_instance This instance does not seem to be valid! Tämä ei vaikuta kelvolliselta palvelimelta!
access_needed App need access to %1$s Sovellus tarvitsee käyttöönsä %1$s
show_location Show Location Näytä sijainti
ok OK OK
navigation_drawer_open Open the menu Avaa valikko
navigation_drawer_close Close the menu Sulje valikko
explore Explore Tutustu
my_events My events Omat tapahtumat
my_groups My groups Omat ryhmät