Key English Hungarian
changelogs/1.txt:1 First release Első kiadás
changelogs/2.txt:1 - Fix missing buttons for storing events
- Fix an issue with the main menu
- Hiányzó gombok javítása az események tárolásánál
- Hiba javítása a főmenüvel kapcsolatban
changelogs/3.txt:1 - Cache not cleared when a new release is available
- New localizations
- A gyorsítótár nem kerül törlésre, ha új kiadás érhető el
- Új honosítások
full_description.txt:1 What’s Mobilizon?

Mobilizon is an online tool to help manage your events, your profiles and your groups.

- Your events
On Mobilizon you can create a detailed page for your event, publish and share it.
You can also search for events by keyword, place or date, participate in events (even without an account) and add them to your agenda.

- Your profiles
Setting up an account on a Mobilizon instance will allow you to create several profiles (i.e.: personal, professional, hobbies, activism, etc.), organise events and manage groups.
Before you create an account on an instance, don't forget to discover how this instance works by reading its “about” page, to better understand its rules and policies.

- Your groups
In Mobilizon, each group has a public page where you can consult the group’s latest posts and public events.
When invited to join a group, members can participate in discussions, and manage a common resource folder (i.e. links to a collaborative writing tool, a wiki, etc.)
Mi a Mobilizon?

A Mobilizon egy internetes eszköz, amely segít az Ön eseményei, profiljai és csoportjai kezelésében.

- Az Ön eseményei
A Mobilizon alkalmazással részletes oldalt hozhat létre az eseményéhez, közzéteheti és megoszthatja azt.
Kereshet eseményeket is kulcsszó, helyszín vagy dátum szerint, részt vehet eseményeken (akár fiók nélkül is) és hozzáadhatja azokat a napirendjéhez.

- Az Ön profiljai
Egy Mobilizon példányon történő fiók beállításával számos profil létrehozására (például személyes, üzleti, hobbi, aktivizmus stb.), események szervezésére és csoportok kezelésére lesz lehetősége.
Mielőtt fiókot hozna létre egy példányon, ne felejtse el megismerni a példány működését a „névjegy” oldalának elolvasásával, hogy jobban megértse a szabályait és az irányelveit.

- Az Ön csoportjai
A Mobilizon alkalmazásban minden csoportnak van nyilvános oldala, ahol megtekintheti a csoport legújabb bejegyzéseit és nyilvános eseményeit.
Ha meghívják egy csoporthoz való csatlakozásra, a tagok részt vehetnek a megbeszélésekben, és kezelhetik a közös erőforrásmappát (például egy együttműködő íróeszközre mutató hivatkozásokat, egy wikit stb.)
short_description.txt:1 Mobilizon is a tool to help manage your events, your profiles and your groups. A Mobilizon az események, a profilok és a csoportok kezelését segítő eszköz.
title.txt:1 Mobilizon Mobilizon