English (United States) Swedish
Zaïd Mikael
WIP (under utveckling)
subtitle undertext
Solar Eva
roadmap översiktsplan
road map översiktsplan
plugin tillägg
Live stream Direktsänd video
lag fördröjning
Internet internet
crowdfunding finansieringskampanj
Catherin Anna
caption textning
announcement massmeddelande
annotation anmärkning