Key English Swedish
page_info->add_yourself If you are **an organization** that has the resources to host such a service and would like to be added to it, you can contact us through [contact.framasoft.org](https://contact.framasoft.org). Om du representerar **en organisation** med resurserna att ta hand om en sådan här tjänst och vill bli tillagd i listan, är du välkommen att kontakta oss genom [contact.framasoft.org](https://contact.framasoft.org).
public->external Following a great use of the pads hosted on @:color.pad by the @:color.soft association, this pad will be created on **the [{title}]({website}) instance** På grund av den stora användningen av anteckningar lagrade på @:color.pad hos föreningen @:color.soft, kommer den här skapas på instansen **[{title}]({website})**
private->title Private Pads Privata anteckningar
page_info->title_specific Specific instances Särskilda instanser
private->signup Create an account Skaffa ett konto
public->create Create a pad Skapa en anteckning
help->play Play the video Spela upp videon
public->two-month 2 months två månader
public->bimestrial bimestrial två månader
page_info->columns->chatons Type Typ
what->title What is it? Vad är det?
garden->title Cultivate your garden Vårda din trädgård
page_info->intro_other We don’t know the people behind these instance, so we don’t redirect to those because we don’t know their privacy policy or their ability to handle many users, however we list them below. Vi känner inte personerna bakom de här instanserna och kommer inte omdirigera till dem eftersom vi inte läst deras policy om personuppgifter eller vet deras förmåga att hantera många användare, men vi har valt att länka till dem här nedan.
garden->md To participate in the development of the software, suggest improvements
or simply download it, go to [the development site](@:src.pad)

If you wish to install this software for your own use and thus gain in
autonomy, we help you on:
Vill du delta i utvecklingen av mjukvaran, föreslå förbättringar eller ladda
ner den, är du välkommen att besöka [utvecklingswebbplatsen](@:src.pad).

Om du vill ladda ner den här mjukvaran för eget bruk och bli mer
självständig, kan vi hjälpa dig på: