Context English Polish
Success message once the task is completed You're done, thank you for the help! Gotowe, dziękujemy za pomoc!
Sidebar label Steps Kroki
Modal button Save changes Zapisz zmiany
Task duration One hour Jedna godzina
Task duration More than two hours Ponad dwie godziny
Answer to a question where the user is asked about the time they can spend More Więcej
Label for language switcher Language Język
Answer to a question where the user is asked about the time they can spend I don't know Nie wiem
How to help? Jak pomóc?
How much time can you spend? Ile czasu możesz poświęcić?
Here is a list of suggestions Oto lista sugestii
Content/Home/Header Help us improve and promote Free Software and Free Culture with translations, documentation, feedback, communication… You don't need to be a developper to help! Pomóż nam ulepszać i promować Wolne Oprogramowanie i Wolna Kulturę dzięki tłumaczeniu, dokumentacji, informacji zwrotnej, komunikacji... nie musisz być programist.k.ą, żeby pomagać!
Call to action to start contributing Get started Rozpocznij
Task tag Feedback Feedback
Sidebar label Duration: Czas trwania:
Do you want to contribute to something but don't know where to start? Tell us how much time you can spend and we'll get you started! Chcesz pomóc projektowi, ale nie wiesz gdzie zacząć? Powiedz nam, ile czasu możesz poświęcić, a my pomożemy Ci zacząć!
Sidebar label Do you need some help? Potrzebujesz pomocy?
Contribution type Donations Dotacje
Task tag Documentation Dokumentacja
Contribution type Development/Issue Rozwój/Błędy