Translation

English
English Polish Actions
%{ n } follower
%{resultsCount} result found %{resultsCount} odnaleziony wynik dla
%{videosLength} videos
<strong>%{indexName}</strong> displays videos and channels that match your search but is not the publisher, nor the owner. If you notice any problems with a video, report it to the administrators on the PeerTube website where the video is published. <strong>%{indexName}</strong> wyświetla filmy i kanały pasujące do Twojego kryterium wyszukiwania, ale nie jest ich wydawcą ani właścicielem. Jeżeli znajdziesz jakiś problem z filmem, zgłoś go administratorom serwera PeerTube na którym jest on opublikowany.
>> Check all guides on joinpeertube.org << &gt;&gt; Sprawdź wszystkie poradniki na joinpeertube.org &lt;&lt;
A free software to take back control of your videos Wolne oprogramowanie, dzięki któremu odzyskasz kontrolę nad swoimi filmami
A search engine of <a href="https://joinpeertube.org" target="_blank">PeerTube</a> videos, channels and playlists Silnik wyszukiwania filmów i kanałów na <a href="https://joinpeertube.org" target="_blank">PeerTube</a>
Activism Aktywizm
Add tag Dodaj tag
All of these tags Wszystkie z tych tagów
Animals Zwierzęta
Any Dowolne
Apply filters Zastosuj filtry
Art Sztuka
Attribution Uznanie autorstwa
Attribution - No Derivatives Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych
Attribution - Non Commercial Uznanie autorstwa - Użycie niekomeracyjne
Attribution - Non Commercial - No Derivatives Uznanie autorstwa - Użycie niekomeracyjne - Bez utworów zależnych
Attribution - Non Commercial - Share Alike Uznanie autorstwa - Użycie niekomeracyjne - Na tych samych warunkach
Attribution - Share Alike Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach
Best match Najlepsze dopasowanie
Català Català
Category Kategoria
Čeština Čeština

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Glossary

English Polish
No related strings found in the glossary.

String information

Source string location
src/views/Search.vue:610
String age
4 months ago
Source string age
4 months ago
Translation file
client/src/locale/pl/app.po, string 9