Translation

integer, how many unique visits of the shortened URL
English
Context English Swedish
You asked to shorten too many URLs too quickly. You're banned for %1 hour(s). You asked to shorten too many URLs too quickly. You're banned for %1 hour(s). Nu har du bett om för många länkförkortningar under för kort tid. Du har blockerats i %1 timmar.
You have been successfully logged in. You have been successfully logged in. Du har loggats in.
You have been successfully logged out. You have been successfully logged out. Du har loggats ut.
You must be logged in as admin ("adminpwd" or "hashed_adminpwd" setting) to use it. You must be logged in as admin ("adminpwd" or "hashed_adminpwd" setting) to use it. Du måste vara inloggad som administratör (inställningen ”adminpwd” eller ”hashed_adminpwd”) för att använda den.
You must be logged in to use it. You must be logged in to use it. Du måste vara inloggad för att använda den.
You will be redirected to Lstu statistics page You will be redirected to Lstu statistics page Du kommer skickas vidare till sidan med statistik för LSTU
You will be redirected to Lstu statistics page with a message in case of failure You will be redirected to Lstu statistics page with a message in case of failure Du kommer skickas vidare till sidan med statistik för LSTU med ett meddelande om det inte lyckas
You will be redirected to Lstu successfully logged out interface You will be redirected to Lstu successfully logged out interface Du kommer skickas vidare till sidan för lyckad utloggning från LSTU
You will be redirected to the Lstu classic interface where you will be able to shorten URLs You will be redirected to the Lstu classic interface where you will be able to shorten URLs Du kommer skickas vidare till LSTUs klassiska gränssnitt där du kan förkorta länkar
You will be redirected to the Lstu classic interface with a message giving the shortened URL You will be redirected to the Lstu classic interface with a message giving the shortened URL Du kommer skickas vidare till LSTUs klassiska gränssnitt med ett meddelande innehållande den förkortade länken
You will be redirected to the targeted URL or to the Lstu interface with a message giving the failure reason You will be redirected to the targeted URL or to the Lstu interface with a message giving the failure reason Du kommer skickas vidare till mållänken eller en LTSU-sida med en förklaring av vad som gått snett
You will have the statistics page with the admin stats if you're succesfully logged in, or your stats and a failure message otherwise You will have the statistics page with the admin stats if you're succesfully logged in, or your stats and a failure message otherwise Du kommer få statistiksidan med administrationsstatistiken om du har loggats in, och annars statistiken och ett felmeddelande
You're not authenticated as the admin You're not authenticated as the admin Du är inte inloggad som administratör
Your login Your login Dina inloggningsuppgifter
Your password Your password Ditt lösenord
integer, how many unique visits of the shortened URL integer, how many unique visits of the shortened URL heltal, hur många enskilda besökare den förkortade länken har haft
mandatory mandatory obligatoriskt
optional optional frivilligt
shortened_url shortened_url forkortad_lank
Context English Swedish
Custom shortened text Custom shortened text Anpassad förkortad text
Delete Delete Radera
Export your URLs Export your URLs Exportera dina länkar
Failure reason Failure reason Orsak för haveri
File imported File imported Filen har importerats
Get the details (visit counter, creation date, etc.) of a shortened URL. Get the details (visit counter, creation date, etc.) of a shortened URL. Visa information (som besöksräknare och datum för skapande) för en förkortad länk.
Go! Go! Kör!
Hit Enter, then Ctrl+C to copy the short link Hit Enter, then Ctrl+C to copy the short link Tryck Enter och sedan Crtl+C för att kopiera den nerkortade länken
Home Home Hem
If "action" is defined to "logout": If "action" is defined to "logout": Om ”action” har satts till ”logout”:
If "adminpwd" is defined: If "adminpwd" is defined: Om ”adminpwd” har definierats:
If equal to "json", response will be in JSON format, HTML format otherwise If equal to "json", response will be in JSON format, HTML format otherwise Om det är lika med ”json” kommer svaret ges i JSON-format, i annat fall som HTML
If you are logged in as admin ("adminpwd" or "hashed_adminpwd" setting), it will give you statistics for all URLs, sorted by the most visited first, paginated with pages containing %1 records. If you are logged in as admin ("adminpwd" or "hashed_adminpwd" setting), it will give you statistics for all URLs, sorted by the most visited first, paginated with pages containing %1 records. Om du är inloggad som administratör (inställningen ”adminpwd” eller ”hashed_adminpwd”) kommer du få statistiken för alla länkar, sorterade efter antal besökare i fallande ordning och %1 poster per sida.
If you are logged in as admin, you can provide a "page" parameter If you are logged in as admin, you can provide a "page" parameter Om du är inloggad som administratör kan du ange parametern ”sida”
Import URLs Import URLs Importera länkar
integer, how many unique visits of the shortened URL integer, how many unique visits of the shortened URL heltal, hur många enskilda besökare den förkortade länken har haft
It will use Lstu's cookies to know which shortened URL it will return statistics for. It will use Lstu's cookies to know which shortened URL it will return statistics for. Detta kommer använda LSTUs kakor för att avgöra vilken förkortad länks statistik som ska skickas.
JSON: failure JSON: failure JSON: misslyckades
JSON: success JSON: success JSON: lyckades
License: License: Licens:
Login Login Logga in
Logout Logout Logga ut
Logout from admin stats Logout from admin stats Logga ut från administrationsstatistiken
mandatory mandatory obligatoriskt
Next Next Nästa
No shortened URL available. Please retry or contact the administrator at %1. Your URL to shorten: %2 No shortened URL available. Please retry or contact the administrator at %1. Your URL to shorten: %2 Ingen förkortad länk tillgänglig. Försök kontakta administratören på %1. Din länk som skulle kortas: %2
optional optional frivilligt
Parameters: Parameters: Parameterar:
Password Password Lösenord
Please, check your credentials: unable to authenticate. Please, check your credentials: unable to authenticate. Kontrollera gärna dina uppgifter: kunde inte bekräfta identitet.

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Glossary

English Swedish
URL länk Lstu

String information

Context
integer, how many unique visits of the shortened URL
String age
9 months ago
Source string age
9 months ago
Translation file
themes/default/lib/Lstu/I18N/sv.po, string 74