Translation

The shortened URL %1 no longer exists.
English ($c->url_for('/')
Context English Swedish
Previous Previous Föregående
QRCode QRCode QR-kod
Response for HTML format Response for HTML format Svar för HTML-format
Response for JSON format Response for JSON format Svar för JSON-format
Response: Response: Svar:
Shortened URL Shortened URL Förkortad länk
Should always be successful Should always be successful Borde alltid lyckas
Signin Signin Logga in
Sorry, unable to parse the provided file Sorry, unable to parse the provided file Kunde tyvärr inte tolka filen
Statistics Statistics Statistik
The URL host or one of its redirection(s) (%1) is blacklisted at Spamhaus. I refuse to shorten it. The URL host or one of its redirection(s) (%1) is blacklisted at Spamhaus. I refuse to shorten it. Länkens värd eller en av dess omdirigeringar (%1) har svartlistats hos Spamhaus. Jag vägrar förkorta den.
The URL or one of its redirection(s) (%1) is blacklisted in Google Safe Browsing database. I refuse to shorten it. The URL or one of its redirection(s) (%1) is blacklisted in Google Safe Browsing database. I refuse to shorten it. Länkens värd eller en av dess omdirigeringar (%1) har svartlistats hos Google Safe Browsing. Jag vägrar förkorta den.
The URL redirects %1 times or most. It's most likely a dangerous URL (spam, phishing, etc.). I refuse to shorten it. The URL redirects %1 times or most. It's most likely a dangerous URL (spam, phishing, etc.). I refuse to shorten it. Länken omdirigerar minst %1 gånger. Det är troligen en osäker länk (till exempel spam eller phishing). Jag vägrar förkorta den.
The URL you want to shorten comes from a domain (%1) that is blacklisted on this server (usually because of spammers that use this domain). The URL you want to shorten comes from a domain (%1) that is blacklisted on this server (usually because of spammers that use this domain). Länken du vill förkorta kommer från en domän (%1) har på den här servern (troligen på grund av att spammare använder den här domänen). Jag vägrar förkorta den.
The shortened URL %1 doesn't exist. The shortened URL %1 doesn't exist. Den förkortade länken %1 finns inte.
The shortened URL %1 no longer exists. The shortened URL %1 no longer exists.
The shortened text can't be "a", "api", "d", "cookie", "stats", "fullstats", "login" or "logout" or end with ".json". Your URL to shorten: %1 The shortened text can't be "a", "api", "d", "cookie", "stats", "fullstats", "login" or "logout" or end with ".json". Your URL to shorten: %1 Den nerkortade texten får inte vara ”a”, ”api”, ”cookie”, ”d”, ”stats”, ”fullstats”, ”login”, ”logout” eller sluta med ”.json”. Din länk att förkorta: %1
To do an admin login, set it to the password defined in the settings ("adminpwd" or "hashed_adminpwd") To do an admin login, set it to the password defined in the settings ("adminpwd" or "hashed_adminpwd") För att logga in som administratör, ändra det till lösenordet som anges i inställningen ”adminpwd” eller ”hashed_adminpwd”
To do an admin logout, set it to "logout". To do an admin logout, set it to "logout". För att logga ut som administratör, ändra det till ”logout”.
Too many bad passwords. You're banned. Too many bad passwords. You're banned. För många ogiltiga lösenord. Du har blockerats.
URL URL Länk
URL to shorten URL to shorten Länk att förkorta
You asked to shorten too many URLs too quickly. You're banned for %1 hour(s). You asked to shorten too many URLs too quickly. You're banned for %1 hour(s). Nu har du bett om för många länkförkortningar under för kort tid. Du har blockerats i %1 timmar.
You have been successfully logged in. You have been successfully logged in. Du har loggats in.
You have been successfully logged out. You have been successfully logged out. Du har loggats ut.
You must be logged in as admin ("adminpwd" or "hashed_adminpwd" setting) to use it. You must be logged in as admin ("adminpwd" or "hashed_adminpwd" setting) to use it. Du måste vara inloggad som administratör (inställningen ”adminpwd” eller ”hashed_adminpwd”) för att använda den.
You must be logged in to use it. You must be logged in to use it. Du måste vara inloggad för att använda den.
You will be redirected to Lstu statistics page You will be redirected to Lstu statistics page Du kommer skickas vidare till sidan med statistik för LSTU
You will be redirected to Lstu statistics page with a message in case of failure You will be redirected to Lstu statistics page with a message in case of failure Du kommer skickas vidare till sidan med statistik för LSTU med ett meddelande om det inte lyckas
You will be redirected to Lstu successfully logged out interface You will be redirected to Lstu successfully logged out interface Du kommer skickas vidare till sidan för lyckad utloggning från LSTU
You will be redirected to the Lstu classic interface where you will be able to shorten URLs You will be redirected to the Lstu classic interface where you will be able to shorten URLs Du kommer skickas vidare till LSTUs klassiska gränssnitt där du kan förkorta länkar
Context English Swedish
Password Password Lösenord
Please, check your credentials: unable to authenticate. Please, check your credentials: unable to authenticate. Kontrollera gärna dina uppgifter: kunde inte bekräfta identitet.
Previous Previous Föregående
QRCode QRCode QR-kod
Response: Response: Svar:
Response for HTML format Response for HTML format Svar för HTML-format
Response for JSON format Response for JSON format Svar för JSON-format
shortened_url shortened_url forkortad_lank
Shortened URL Shortened URL Förkortad länk
Should always be successful Should always be successful Borde alltid lyckas
Signin Signin Logga in
Sorry, unable to parse the provided file Sorry, unable to parse the provided file Kunde tyvärr inte tolka filen
Statistics Statistics Statistik
The shortened text can't be "a", "api", "d", "cookie", "stats", "fullstats", "login" or "logout" or end with ".json". Your URL to shorten: %1 The shortened text can't be "a", "api", "d", "cookie", "stats", "fullstats", "login" or "logout" or end with ".json". Your URL to shorten: %1 Den nerkortade texten får inte vara ”a”, ”api”, ”cookie”, ”d”, ”stats”, ”fullstats”, ”login”, ”logout” eller sluta med ”.json”. Din länk att förkorta: %1
The shortened URL %1 doesn't exist. The shortened URL %1 doesn't exist. Den förkortade länken %1 finns inte.
The shortened URL %1 no longer exists. The shortened URL %1 no longer exists.
The URL host or one of its redirection(s) (%1) is blacklisted at Spamhaus. I refuse to shorten it. The URL host or one of its redirection(s) (%1) is blacklisted at Spamhaus. I refuse to shorten it. Länkens värd eller en av dess omdirigeringar (%1) har svartlistats hos Spamhaus. Jag vägrar förkorta den.
The URL or one of its redirection(s) (%1) is blacklisted in Google Safe Browsing database. I refuse to shorten it. The URL or one of its redirection(s) (%1) is blacklisted in Google Safe Browsing database. I refuse to shorten it. Länkens värd eller en av dess omdirigeringar (%1) har svartlistats hos Google Safe Browsing. Jag vägrar förkorta den.
The URL redirects %1 times or most. It's most likely a dangerous URL (spam, phishing, etc.). I refuse to shorten it. The URL redirects %1 times or most. It's most likely a dangerous URL (spam, phishing, etc.). I refuse to shorten it. Länken omdirigerar minst %1 gånger. Det är troligen en osäker länk (till exempel spam eller phishing). Jag vägrar förkorta den.
The URL you want to shorten comes from a domain (%1) that is blacklisted on this server (usually because of spammers that use this domain). The URL you want to shorten comes from a domain (%1) that is blacklisted on this server (usually because of spammers that use this domain). Länken du vill förkorta kommer från en domän (%1) har på den här servern (troligen på grund av att spammare använder den här domänen). Jag vägrar förkorta den.
To do an admin login, set it to the password defined in the settings ("adminpwd" or "hashed_adminpwd") To do an admin login, set it to the password defined in the settings ("adminpwd" or "hashed_adminpwd") För att logga in som administratör, ändra det till lösenordet som anges i inställningen ”adminpwd” eller ”hashed_adminpwd”
To do an admin logout, set it to "logout". To do an admin logout, set it to "logout". För att logga ut som administratör, ändra det till ”logout”.
Too many bad passwords. You're banned. Too many bad passwords. You're banned. För många ogiltiga lösenord. Du har blockerats.
URL URL Länk
URL to shorten URL to shorten Länk att förkorta
You asked to shorten too many URLs too quickly. You're banned for %1 hour(s). You asked to shorten too many URLs too quickly. You're banned for %1 hour(s). Nu har du bett om för många länkförkortningar under för kort tid. Du har blockerats i %1 timmar.
You have been successfully logged in. You have been successfully logged in. Du har loggats in.
You have been successfully logged out. You have been successfully logged out. Du har loggats ut.
You must be logged in as admin ("adminpwd" or "hashed_adminpwd" setting) to use it. You must be logged in as admin ("adminpwd" or "hashed_adminpwd" setting) to use it. Du måste vara inloggad som administratör (inställningen ”adminpwd” eller ”hashed_adminpwd”) för att använda den.
You must be logged in to use it. You must be logged in to use it. Du måste vara inloggad för att använda den.

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Glossary

English Swedish
URL länk Lstu

String information

Context
The shortened URL %1 no longer exists.
Source string comment
($c->url_for('/')
Source string location
lib/Lstu/Controller/URL.pm:240
String age
7 months ago
Source string age
7 months ago
Translation file
themes/default/lib/Lstu/I18N/sv.po, string 52