Translation

English
English Hungarian Actions
PS: this email has been sent because you – or someone else – asked to get back the polls created with your email address. UI: ez az e-mail azért lett elküldve, mert Ön – vagy valaki más – kérte az erről az e-email címről létrehozott szavazások listáját.
Polls saved inside this browser Az ebben a böngészőben mentett szavazások
Polls sent Szavazások listája elküldve
Remove all my polls from this browser's index Az összes szavazás eltávolítása a böngésző indexéből
Remove poll from index Szavazás eltávolítása az indexből
Send me my polls Szavazások elküldése
Send my polls by email Szavazások elküldése e-mailben
The date you created or last accessed the poll Az időpont, amikor létrehozta vagy legutóbb elérte a szavazást
The title of the poll A szavazás címe
There are no polls saved inside your browser yet Még nincsenek szavazások mentve a böngészőjében
To delete this data click the trashcan on the according line or click the « delete my polls index » option. This won't delete your polls. Az adatok törléséhez kattintson a kuka ikonra a megfelelő sorban, vagy kattintson a „szavazások indexének törlése” lehetőségre. Ez nem törli a szavazásait.
To help you find your previous polls, we save each poll you create or access inside your browser. This data is saved inside this browser only. The following data will be saved: Hogy segítsünk megtalálni az előző szavazásait, minden szavazást elmentünk a böngészőjében. Ez az adat csak a böngészőben kerül mentése. A következő adatokról van szó:
Visited polls Meglátogatott szavazások
(in the format name@mail.com) (name@mail.com formátumban)
Add Hozzáadás
Back Vissza
Back to the homepage of Vissza a következő weboldalra:
Cancel Mégse
Choice Lehetőség
Classic Klasszikus
Close Bezárás
Create your own polls Hozza létre a saját szavazásait
Creation date: Létrehozási idő:
Date Dátum
Day Nap
Description Leírás
Edit Szerkesztés
Framadate is an online service for planning an appointment or making a decision quickly and easily. A Framadate egy online szolgáltatás találkozó tervezéséhez vagy gyors és könnyű döntéshozáshoz.
Home Kezdőlap
Information Információ
Legend: Jelmagyarázat:
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Translated Framadate/Framadate
The following string has different context, but the same source.
Locked Translated Framadate/Framadate v1.1.x

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Glossary

English Hungarian
No related strings found in the glossary.

String information

Source string location
.Generic.Back
String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
po/hu.po, string 169