Translation

English
English Hungarian Actions
Edit line: %s Sor szerkesztése: %s
Link to edit this particular line Hivatkozás ennek a sornak a szerkesztéséhez
Remove line: Sor eltávolítása:
Save choices Szavazatok mentése
Scroll to the left Görgetés balra
Scroll to the right Görgetés jobbra
The current best choice is: Jelenlegi legjobb lehetőség:
The current best choices are: Jelenlegi legjobb lehetőségek:
The link to edit this particular line has been copied to the clipboard! Az adott sor szerkesztéséhez szükséges hivatkozás a vágólapra lett másolva.
Total Összesen
Vote "no" for „Nem” szavazat a következőre:
Vote "yes" for „Igen” szavazat a következőre:
Votes under reserve for Feltételes szavazatok ennél:
polled user szavazó
polled users szavazó
Admin link for the poll Adminisztrációs hivatkozás a szavazáshoz
Cancel the description edit Leírás szerkesztésének elvetése
Cancel the email address edit E-mail cím szerkesztésének elvetése
Cancel the expiration date edit Lejárati idő szerkesztésének visszavonása
Cancel the name edit Név szerkesztésének elvetése
Cancel the rules edit Szabály szerkesztésének elvetése
Cancel the title edit Cím szerkesztésének elvetése
Creator of the poll Szavazás létrehozója
Edit name Név szerkesztése
Edit the description Leírás szerkesztése
Edit the email address E-mail cím szerkesztése
Edit the expiry date Lejárati idő szerkesztése
Edit the poll rules Szabály szerkesztése
Edit title Cím szerkesztése
Export to CSV Exportálás CSV fájlba
No password Nincs jelszó
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Translated Framadate/Framadate
The following string has different context, but the same source.
Locked Translated Framadate/Framadate v1.1.x

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Glossary

English Hungarian
link Framadate Glossary
poll Framadate Glossary

String information

Source string location
.PollInfo.Admin link for the poll
String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
po/hu.po, string 270