The translation is temporarily closed for contributions due to maintenance, please come back later.

Translation

English
English Hungarian
Can't create the config.php file in '%s'. Nem hozható létre a config.php fájl itt: „%s”.
Comment failed Hozzászólás sikertelen
Cookies are disabled on your browser. They are required to be able to create a poll. A sütik le vannak tiltva a böngészőjében. Engedélyezni kell őket a szavazás létrehozásához.
Enter a name Adjon meg egy nevet
Enter a name and a comment! Adjon meg egy nevet és egy hozzászólást.
Enter a title Adjon meg egy címet
Enter an email address Adjon meg egy e-mail címet
Error on amount of votes limitation: Value must be an integer greater than 0 Hiba a szavazatszám korlátozásában: az értéknek 0-nál nagyobb egész számnak kell lennie
Error! Hiba.
Failed to delete all comments Az összes hozzászólás törlése sikertelen
Failed to delete all votes Az összes szavazat törlése sikertelen
Failed to delete column Oszlop törlése sikertelen
Failed to delete the comment Hozzászólás törlése sikertelen
Failed to delete the poll Szavazás törlése sikertelen
Failed to delete the vote! Szavazat törlése sikertelen.
Failed to insert the comment! Hozzászólás beszúrása sikertelen.
Failed to save poll A szavazás mentése sikertelen
Forbidden! Tiltott.
GenericErrorPollCreation Általános hiba a szavazás létrehozásakor
Identifier is already used Az azonosító már használatban van
If you quit now, your changes will be lost. Ha most kilép, a változásai elvesznek.
JavaScript is disabled on your browser. It is required to create a poll. A JavaScript le van tiltva a böngészőjében. Engedélyezni kell a szavazás létrehozásához.
Missing values Hiányzó értékek
No polls found A szavazás nem található
Password is empty. A jelszó üres.
Passwords do not match. A jelszavak nem egyeznek.
Poll has been updated before you vote A szavazás frissítve lett mielőtt szavazott volna
Something has gone wrong... Valami hiba történt…
Something is wrong with the format Valami baj van a formátummal
Something is wrong with the format: Customized URLs should only consist of alphanumeric characters and hyphens. Valami baj van a formátummal: a személyre szabott URL csak alfanumerikus karaktereket és kötőjeleket tartalmazhat.
Something is wrong with the format: name shouldn't have any spaces before or after Valami baj van a formátummal: a név elején és végén nem lehetnek szóközök
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Translated Framadate/Framadate
The following string has different context, but the same source.
Translated Framadate/Framadate v1.1.x

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Things to check

Mismatched exclamation mark

Source and translation do not both end with an exclamation mark

Reset

Mismatched full stop

Source and translation do not both end with a full stop

Reset

Glossary

English Hungarian
No related strings found in the glossary.

String information

Source string location
.Error.Failed to insert the comment!
String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
po/hu.po, string 116